Zranienie generała

Z Dracopedia

Zranienie generała - akcja złodziejska pozwalająca zranić od jednego do wszystkich generałów przeciwnika. Zależna od PZA (więcej o PZA w: jak posyłać złodziei). Uwaga! Jeśli w warunkach wojennych zapisaliśmy zakaz używania akcji złodziejskiej Zranienie Generała, warto jest w nich zaznaczyć czy zabroniony jest także Dziki rajd, ponieważ nie jest to równoważne. Problem jest szerzej opisany w 8 punkcie komentarzy do Standardowych Warunków Wojennych.

Spis treści

Rezultat akcji

Akcja ta może zapewnić kilka dni przewagi, podczas gdy generałowie przeciwnika będą się kurować.

Zraniony generał jest traktowany, jakby miał 0 lvl (zarówno dla pierwszorzędnej jaki i drugorzędnej zdolności). Można wysyłać go do ataku, wchodzić do labiryntu lub zwolnić. W czasie leczenia ranny generał nie zdobywa doświadczenia.

Stan taki utrzyma się przez 3-4 przeliczenia (4-5 jeżeli ofiara nie ma budynku specjalnego Pałac). W koalicjach, które nie mają wypowiedzianej wojny efekt akcji będzie znikał 2x szybciej, w koalicjach w stanie wojny i w bezkoalicyjnych księstwach efekt będzie znikał normalnie.

Jak liczyć?

Jeżeli PZA jest mniejsze od 1, to jeden generał zostanie zraniony z 5-procentową pewnością, natomiast jeżeli PZA jest większe od 10, komplet generałów jest ranionych. Pomiędzy tymi punktami przebieg jest liniowy (dla pewnego zranienia jednego generała będzie niezbędne PZA nieco ponad 2).

W czasie jednego przeliczenia można tylko raz zranić danego generała. Rezultaty ranień z kilku przeliczeń są sumowane.

Kiedy i na kogo wysłać?

Złodziei z zadaniem zranienia generała wysyła się na przeciwnika tylko w czasie wojny lub zasadzki. Akcja nie działa w czasie pokoju.

Jeżeli wyśle się akcję nie będąc z przeciwnikiem w stanie wojny, złodzieje nie dotrą do wyznaczonego księstwa i wrócą do domu po przeliczeniu nie wyrządziwszy żadnej szkody.

Jak wysłać?

Jeśli masz złodziei w księstwie to możesz ich sam wysłać (zakładka Złodzieje). Jednak zwykle robi to GDZ (głównodowodzący odpowiedzialny za złodziei) używając panelu do wysyłania akcji złodziejskich.

Osobiste