Zmiany w warstwie ekonomicznej

Z Dracopedia

Spis treści

Opisy zmian w warstwie ekonomicznej

Poniżej zestawiamy dla przypomnienia skrócone opisy zmian w warstwie ekonomicznej.


Brak białej magii

Rasa nie rzuca na siebie, nie otrzymuje, ani nie czerpie korzyści z białej magii. Jest całkowicie od niej wolna. Wprowadzone będą bonusy, zawsze zapewniające ten sam efekt: do szczęścia +50%, do magów +50%, do wszystkich zawodyzawodów poza magami +30% do pensji (pozwalający grać jak z Dobrym Humorem.

Wymazywanie czarnej magii bez magów

Tajemnica Tworzywa nie jest już potrzebna do zwiększania siły czarów na siebie. Będzie mieć na tych rasach nową właściwość: dla wymazywania czarów zapewnia siłę magów równą powierzchnia * 1,5. Do wymazywania będzie użyta ta wartość lub siła zapewniana przez zatrudnionych magów jeżeli będzie większa.


Jedna przestawialna manufaktura

Rasa będzie korzystać z jednej tylko manufaktury, która będzie produkowała wybrany surowiec (jedzenie, kamienie, mana lub złoto). Koszt przestawienia na inny surowiec to z zerową produkcją, bez kosztu można przestawić ją przez przeliczenie.

Wzór na wydajność zostaje zmodyfikowany: [ z/(z + m*s) ] * k, gdzie s to stała. Dotychczas wynosiła 25, obecnie będzie wynosić 13 dla Br-Ougów, 8 dla pozostałych ras. Analogicznie wzór na produkcje: p = [ z/(z + m*s) ] * k * [1 + gp/(gp+50)] * m. Objaśnienia w zakładce wzory


Podwójne cechy

Rasa będzie korzystać z podwójnych cechów działających łącznie dla dwóch zawodów. Bedą to cechy: `słońca`: alchemicy + chłopi `ziemi`: kamieniarze + druidzi `gwiazd`: płatnerze + murarze

Do wzoru liczy się łączna liczba ludzi w obu zawodach. Oba zawody otrzymują taki sam bonus.


Intuicyjne budowanie Budynków Specjalnych

Murarze przestają budować Budynki Specjalne.

  • Znika `Udział budulca`, cała produkcja murarzy idzie w budulec.
  • Budynek Specjalny budowany jest za wydanie kosztu w budulcu oraz złocie, budowa automatycznie trwa określoną liczbę tur.
  • Czas budowy na razie pozostaje stały, nie będą wpływać na niego żadne efekty.
  • Koszt w złocie niewielki, i uzależniony od czarnej magii.Wzór zostaje zmodyfikowany by uwzględniał liczbę czarów, zamiast progu:

liczba czarów CM * 5 * powierzchnia * koszt speca / 4500

  • Dwa pierwsze rzędy są za darmo oraz gdy jest dwa lub mniej czary CM.


Przyspieszanie budowy

Przyspieszać można o dowolną liczbę tur w dowolnym momencie. Z tym, że oczywiście nie można przyspieszyć do zera, ani będąc w piątej turze nie da się już sprowadzić speca do budowania go w 5 tur. Zawsze jeszcze ta co najmniej jedna musi być.

Koszt każdej tury skrócenia to n * 500 * powierzchnia, gdzie n to numer tury o którą właśnie skracamy. Koszt zostaje obniżony dla skrócenia o drugą i kolejne tury.


Brak magów

Rasa niemagiczne nie potrzebuje już magów ani do białej magii, ani do wymazywania czarnej magii.


Edukacja

Rasy niemagiczne z nową ekonomią wykorzystują zmiany związane z nową edukacją:

Edukacja zastępuje dotychczasowy system uniwersytetów i odkrywania. Znikają uniwersytety i cechy naukowców. Jeden warsztat naukowców daje miejsce zatrudnienia dla 10 naukowców (zamiast stu). Edukacja zwiększa wydajność, każdego z zawodów, poza naukowcami.

Bonus od edukacji wynosi maksymalnie +15%, oraz nigdy nie jest ujemny (najgorsze co można mieć z braku edukacji to zero bonusu).

  • Do osiągnięcia maksymalnego poziomu bonusu z edukacji naukowcy muszą wyprodukować 10*powierzchnia_księstwa PN.
  • Edukacja doprowadzona do dowolnego poziomu bonusu nie spada sama z siebie, nie trzeba jej więc non-stop utrzymywać. Naukowców można wówczas zwolnić, lub będą produkować odkrycia.
  • Obniżanie się edukacji następuje wyłącznie, gdy na księstwie jest czar głupota. Wpływ czaru nie jest uwzględniany (liczy się tylko obecność). Maksymalny spadek to 5% punktów **procentowych (do piątej tury może spaść do zera). Spadek edukacji zależy od liczby ludzi w zawodach – im więcej tym szybciej spada.
  • Naukowiec dodaje stałą wartość do bonusu z edukacji liczoną jak dotychczas. Stałą, tzn. nie trzeba na nią gromadzić punktów, nie spada, nie zależy od bazowego poziomu edukacji, etc. Albo prościej, naukowiec zawsze podnosi wydajność w zawodach.
  • Produkcja naukowców jest przeznaczana na odkrycia wyłącznie przy pełnej edukacji. Odkrycia, przełomy, nauka z labiryntu, Karczma Uniwersytecka, etc. działają bez zmian.
Osobiste