Ziemia (Budowa)

Z Dracopedia

Jedna z zakładek w menu Budowa. Można w niej kupić ziemię, dlatego jest ona jedną z najczęściej używanych zakładek w początkowym okresie istnienia księstwa.

Informacje w zakładce Ziemia

W zakładce Ziemia widzi się aktualne informacje dotyczące:

 • ilości akrów (wielkości księstwa);
 • ilości złota (uwaga: jeżeli posiada się zapasy w surowcach, nie są one uwzględniane);
 • ilości akrów, jaką można zakupić w danym momencie za posiadane złoto;
 • ceny pierwszego zakupionego akra (cena ziemi rośnie z każdym kupionym akrem)

Oprócz tego podczas kupowania ziemi, przy wpisywaniu w pola wybranych ilości akrów lub zapasów, przed zatwierdzeniem zakupu, otrzymuje się na bieżąco informacje o:

 • ilości złota, którą przeznaczy się na zakup wybranej powierzchni akrów (informacja pod lewym okienkiem);
 • ilości akrów, którą zakupi się za wybraną ilość złota (informacja pod prawym okienkiem);
 • cenie ostatniego akra (wyliczane automatycznie ze wzoru);
 • procentowej ilości zapasów, która zostanie po zakupie ziemi.


Jak kupić ziemię

Ziemię można kupić na dwa sposoby.

 • Można określić ilość akrów, którą chce się nabyć.

Aby w ten sposób zakupić ziemię, wpisuje się w lewe okienko ("Kupić ... akrów") ilość akrów, którą chce się kupić. Pod okienkiem pojawia się automatycznie wyliczona ilość potrzebnego na taki zakup złota. Niżej widać cenę ostatniego akra oraz procent zapasów, jaki zostanie po zakupie określonej ilości ziemi.


Na przykład sytuacja może wyglądać tak:

Kupić ... akrów           Kupić akry za ... złota
Wydasz 0 złota              Kupisz 0 akrów

Masz 8 000 akrów i 118 176 100 złota
Maksymalnie możesz kupić 4 764 akrów
Pierwszy akr kosztuje 10 780 złota i każdy następny drożeje
Limit zapasów będzie wykorzystany na 22.42%

Po wpisaniu w lewe okienko 4000 (czyli "Kupić 4000 akrów"), jeszcze przed zatwierdzeniem zakupu ziemi, otrzyma się następujące informacje:

Kupić 4000 akrów           Kupić akry za ... złota
Wydasz 87 578 947 złota         Kupisz 4 000 akrów

Masz 8 000 akrów i 118 176 100 złota
Maksymalnie możesz kupić 4 764 akrów
Pierwszy akr kosztuje 10 780 złota, a ostatni będzie kosztował 36 374 złota
Limit zapasów będzie wykorzystany na 8.86%

Oznacza to, że kupując 4000 akrów wydamy 87 578 947 złota, a po zakupie zostanie nam 8.86% zapasów łącznie (wliczając w to zarówno złoto, jak i surowce).

Jeżeli wpisze się ilość akrów większą, niż możliwa do kupienia, zakupiona zostanie maksymalna możliwa ilość.

Aby zatwierdzić zakup ziemi, trzeba kliknąć na ikonkę sakiewki ze złotem (Kupić).


 • Można określić ilość złota, którą chce się przeznaczyć na zakup ziemi.
Osobiste