Ziemia

Z Dracopedia

Ziemia, a dokładnie jej ilość mierzona w akrach, jest podstawowym wyznacznikiem powodzenia i statusu księstwa. Im większa jest powierzchnia księstwa, tym lepsza jego gospodarka, bardziej rozwinięta nauka, liczniejsza armia.

 • Ilość budynków specjalnych jest niezależna od wielkości księstwa, zawsze można ich postawić tyle samo.


Spis treści

Gdzie sprawdzić ilość akrów

Powierzchnię księstwa można zobaczyć w:

 • Menu Stolica - w tabelce, linijka o nazwie "akry".
 • Menu Budowa, zakładce Ziemia.
 • Menu Polityka, zakładce Koalicja - w tabelce, linijka z danymi własnego księstwa. Tu też można sprawdzić obecną powierzchnię współkoalicjantów oraz łączną ilość akrów w koalicji.
 • Menu Imperator, zakładkach Koalicja, Budowa - w tabelkach, linijki z danymi własnego księstwa. Tu też można sprawdzić powierzchnię współkoalicjantów.


Jak zmienić powierzchnię księstwa

Powierzchnia księstwa zmienia się na trzy sposoby:

 • Można dokupować akry za złoto (wchodząc w menu Budowa, następnie w zakładkę Ziemia).
 • Można zyskiwać ziemię poprzez skuteczne ataki na inne księstwa.
 • Można stracić ziemię w wyniku skutecznych ataków innych księstw na nasze.


Kupowanie ziemi

Zakładka Ziemia służy do zakupu ziemi za złoto.

Kupowanie ziemi opłaca się tylko do osiągnięcia pewnej powierzchni, podczas rozbudowy początkowej. Później - przy około 25 tysiącach akrów (czyli 25k) - lepiej jest walczyć. Od 31k praktycznie nie da się kupować z uwagi na drastyczny wzrost kosztu. Nie można kupować ziemi, jeżeli koalicja jest w stanie wojny. Koalicja jest w stanie wojny jeżeli były akcje wojskowe, złodziejskie lub czary na przeliczeniu. Poddanie wojny nie jest akcją.

Wzór na cenę ziemi

W zależności od tego, czy mamy odkrytą dziedzinę Nauki Osadnictwo, zależy ile kosztuje 1 akr ziemi.

 • Cena ziemi (bez osadnictwa)
cena = ((lnd+nw)^4-lnd^4)/(6*10^7)

gdzie:

 • lnd - obecna powierzchnia
 • nw - ilość kupowanych akrów.
 • Cena ziemi (z osadnictwem)
cena =((lnd+nw)^20-lnd^20)/(10^80)+(nw*4*10^4) 

gdzie:

 • lnd - obecna powierzchnia
 • nw - ilość kupowanych akrów.

Cena ziemi będzie dodatkowo zależeć od wieku księstwa, oraz od karmy (naliczanej w chwili obecnej za zasadzki). Ziemia będzie drożeć o 1% za każdy dzień wieku księstwa powyżej 50. Zależność od karmy zostanie dokładniej podana w terminie późniejszym.

Osobiste