Zestawienie progów zabudowy

Z Dracopedia

Zestawienie progów zabudowy - pomocna tabelka pokazująca przy jakich wielkościach księstwa wzrasta koszt zabudowy.

Dodatek jest zwykłą tabelką i nie wymaga logowania się w celu poprawnego działania.

Spis treści

Dlaczego warto korzystać z dodatku

Cena zabudowy ziemi wzrasta wraz z posiadaną powierzchnią księstwa. Jeżeli dokonujemy niekontrolowanych zakupów ziemi w czasie rozbudowy początkowej lub otrzymujemy ją z puli nadaną przez GD lub Imperatora w jednej dużej porcji, to możemy niepotrzebnie zużywać więcej budulca niż potrzeba.
Dla przykładu w czasie rozbudowy początkowej dla księstwa o powierzchni 16 000 akrów zabudowa 1 akra kosztuje 30 budulca. Po zakupie 1 000 akrów mamy łącznie 17 000 akrów powierzchni i zabudowa 1 akra kosztuje 37 budulca. Tak więc zabudowa 1 000 akrów będzie kosztowała 37 000 budulca.
Dokonując tego samego zakupu według tabelki robimy to w 8 krokach:

 • Kupujemy 92 akry i zabudowujemy wciąż po cenie 30 budulca za akr, czyli 2 760 budulca łącznie.
 • Kupujemy 151 akrów i zabudowujemy po cenie 31 budulca za akr, czyli 4 681 budulca łącznie.
 • Kupujey 145 akrów, zabudowujemy po cenie 32 budulca za akr, łącznie 4 640 budulca.
 • Dalej 140 akrów, 33 budulca, 4 620 łącznie.
 • 135 akrów, 34 budulca, 4 590 łącznie
 • 132 akrów, 35 budulca, 4 620 łącznie
 • 127 akrów, 36 budulca, 4 573 łącznie
 • 78 akrów, 37 budulca, 2 886 łącznie

Razem kupiliśmy również 1 000 akrów i zabudowaliśmy je, ale wydano w sumie 28 960 budulca, czyli zużyto prawie 22% budulca mniej niż dokonując jednorazowego zakupu!

Jak korzystać z tabelki

Budowa tabelki

 • Powierzchnia graniczna - jest to powierzchnia przy której wciąż obowiązuje cena podana w tabelce w kolumnie "budulec" dla odpowiedniej nauki
 • Dokupić na następny - ilość ziemi którą powinniśmy dokupić aby dojść do następnego progu i w całości zabudować ją w cenie budulca obowiązującej dla następnego progu (wiersz niżej w tabelce)
 • Wynaleziona nauka: Inżynieria - służy do określenia kolumny z obowiązującymi nas kosztami w budulcu. Im wyższy poziom wynalezionej na księstwie nauki tym mniej budulca kosztuje zabudowanie jednego akra w danym przedziale. Progi akrów dla wszystkich poziomów nauk są takie same, co najwyżej następny przedział może mieć wciąż taką samą cenę zabudowy jak poprzedni, nie wpływa to jednak znacząco na komfort użytkowania dodatku

Posługiwanie się tabelką

Ustalamy powierzchnię księstwa, po czym wybieramy rasę (ponieważ Robaki mają inne wartości budulca przy tych samych wartościach progów z racji własności tej rasy.

W tabelce odszukujemy w którym zakresie się mieścimy i odejmując od granicy zakresu naszą aktualną powierzchnię ustalamy ile ziemi dokupić (lub dodać sobie w panelu przydzielania ziemi) aby wciąż znajdować się w granicy progu i nie przepłacać.

Operację powtarzamy dalej przy czym będąc zawsze na granicy progu możemy korzystać z kolumny podpowiadającej ile dokupić / dodać akrów powierzchni aby nie pominąć następnego progu.


Linki zewnętrzne

Osobiste