Zatrudnienie (menu)

Z Dracopedia

Menu Zatrudnienie pozwala zatrudniać ludzi w zawodach.

Menu składa się z tabeli, w której w rzędach wymienione są zawody, natomiast kolumny to:

 • Zawód - nazwa zawodu. Jeżeli występują jakieś rasowe plusy lub minusy do wydajności zawodu, są one oznaczone w nawiasach na zielono (plusy) lub czerwono (minusy) obok nazwy zawodu.
 • Zatrudnionych - ilość mieszkańców pracujących w danym zawodzie. Podaje też ilość bezrobotnych, którzy mogą w danej chwili zostać zatrudnieni. Obok znajdują się ikonki + i -. Kliknięcie na jedną z ikonek skutkuje odpowiednio zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości pracowników o liczbę wpisaną w pole + i - zmieniają o w nagłówku strony.
 • Produkcja (jeden) - efektywność pracy jednego pracownika
 • Wydajność (% z nauki) - jest to rzeczywisty wpływ pracy naukowców na wydajność zawodu
 • Dochód całkowity - jest to łączna produkcja wszystkich ludzi w danym zawodzie
 • Procent nowicjuszy - informuje, jaki procent wszystkich pracowników stanowią nowicjusze

Poniżej znajduje się panel zmiany pensji. Pensje decydują o popularności. Maksymalna popularność osiągana jest przy pensjach 50, choć wartość pensji podtrzymującej maksymalną popularność może być obniżona przez magię i odpowiedni budynek specjalny.

Obok podliczone są zyski/straty na turę. Liczba ta zawiera w sobie wydatki na pensje i żołd (patrz: Wojsko) oraz produkcję alchemików i kupców. Nie bierze natomiast pod uwagę kosztu zakupu jedzenia, kamienia i many, które mogą być kupowane automatycznie, a także zysku z automatycznej sprzedaży jedzenia, kamieni, many i broni. Poniżej znajduje się podliczenie powierzchnii ziemii na jakiej operują kupcy, wliczając w to wpływ paktów kupieckich; informacja o nadmiarze ludności, jeśli taki nadmiar występuje oraz okienko zwolnić bezrobotnych, służące do wypędzania podanej liczby bezrobotnych z księstwa. Ludzie pracujący w zawodzie nie mogą zostać wypędzeni, trzeba ich najpierw zwolnić.

Zatwierdzenie zmian przyciskiem zatwierdzającym na samym dole strony skutkuje:

 • aktualizacją ilości ludzi w danym zawodzie, a więc i naliczeniu nowicjuszy, jeśli tacy się pojawią
 • zapisaniem domyślnej wartości w oknie + i - zmieniają o
 • aktualizacją stanu odkrywania zawodów. Nie wpływa od razu na wartości w kolumnie Wydajność (% z nauki), tylko na kierunek zmian w następnych turach.
 • aktualizacją pensji. Nie wpływa od razu na popularność, ale na kierunek zmian w następnych turach
 • zwolnienie bezrobotnych w ilości wpisanej w okno zwolnić bezrobotnych (chyba, że wpisany liczbę większą, niż faktyczny stan bezrobotnych, w takim wypadku zwalniani są wszyscy)
 • aktualizowane są wartości w kolumnach Produkcja (jeden), Dochód całkowity i Procent nowicjuszy, a także zyski/straty na turę i nadwyżka zaludnienia, jeśli występuje.


menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste