Zasadzka wyrównująca

Z Dracopedia

Czym jest zasadzka wyrównująca ?

Jest to sposób wypowiedzenia wojny, niemalże taki sam jak zasadzka. Zasadzka wyrównująca pozwala przybliżyć szanse między koalicjami. Jeżeli nie możemy w naszej okolicy znaleźć odpowiedniego przeciwnika, możemy jej użyć, żeby zaatakować kogoś silniejszego.

Zasady zasadzki wyrównującej

  • tylko na cel przynajmniej o 5% większy w ziemi
  • wszystkie akcje złodziejskie są zablokowane
  • cała magia poza słabościami, głupotami, huraganami i deszczami ognia jest zablokowana
  • machiny/kula/wybrańcy nie robią zniszczeń
  • generałowie atakujących nie używają drugorzędnych zdolności
Osobiste