Zapasy

Z Dracopedia

Spis treści

Czym są zapasy?

W świecie RedDragona bardzo ważną funkcję pełnią zapasy (surowce), do których należą:

Jak wykorzystać zapasy?

 1. Ludzie, których posiadamy, muszą jeść. Możemy ich karmić wytwarzając jedzenie lub kupując je na Targu.
 2. Do produkcji Budulca potrzebne nam są kamienie.
 3. Zatrudniając ludzi do wojska potrzebujemy złota i broni.
 4. Gdy zatrudniamy ludzi jako złodziei niezbędne jest nam złoto.
 5. Ludzie pracując (patrz: Zawody) pobierają pensje.
 6. Ludzie w wojsku pobierają żołd.
 7. Czary kosztują określoną ilość many.

Wytwarzanie surowców

Surowce można zdobywać na trzy sposoby:

 • możemy sami je produkować - zatrudniając odpowiednio chłopów, druidów, kamieniarzy lub płatnerzy.
 • produkują je również w niewielkich ilościach manufaktury.
 • Innym sposobem na zdobycie potrzebnych surowców jest ich kupno. Surowce można kupować ręcznie korzystając z menu Polityka - zakładka Zakup albo automatycznie, korzystając z automatycznego dokupowania surowców (więcej na ten temat tutaj). Surowce kupujemy za złoto pochodzące z pracy kupców lub alchemików lub ze sprzedaży innych surowców produkowanych przez nas (np. Krasnoludy posiadające bonusy rasowe do produkcji kamieniarzy simują na kamieniu, sprzedają go, a za uzyskane złoto kupują inne potrzebne surowce - np. jedzenie).

Zapasy znajdowane w labiryncie i wytwarzane w manufakturach powinny tylko wspomagać pozyskiwanie zasobów - głównym sposobem zdobywania ich powinna być produkcja surowców (mana, broń, kamienie i jedzenie) lub złota przez zawody.

Limit zapasów

W ilości zapasów (tak jak w ilości Budulca), wprowadzone są limity. Są one na tyle wysokie, żeby można było bez problemu czarować (więcej w: Czary i Magia), oraz przebudować się na wojsko, maga czy złodzieja.

Limity:

 • Złota:
100 000*powierzchnia księstwa
 • Zapasów:
złoto + 100 * mana + 10 * jedzenie + 100 * kamienie + 100 * broń

Dlaczego taki dziwny wzór na limit zapasów? Wcale nie jest dziwny: liczby, przez które mnożymy ilość posiadanych surowców to średnie wartości ceny na Targu każdego z tych surowców. Osiągamy dzięki temu wartość tych surowców w złocie (czyli można policzyć samemu jaki jest limit zapasów na księstwie o jakiejś wielkości).

Osobiste