Załamanie czasu

Z Dracopedia

Druga nauka z grupy związanych z czasem. Odkrycie Załamania czasu dodaje jednorazowo dwukrotny dzienny limit tur. Nauka ta ma na celu przyspieszenie odbudowy po wojnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W związku z tym nie jest możliwe odkrycie jej, gdy księstwo lub koalicja prowadzą działania wojenne. Należy pamiętać, że na ilość tur jaka zostanie dodane po wynalezieniu Załamania czasu wpływa obecność na księstwie Wież Czasu (Wschodnia wieża czasu i Zachodnia wieża czasu).

n_big_cza2.jpg


Opis

Dodaje księstwu jednorazowo w momencie odkrycia dwukrotny limit dzienny tur (30 bez Wież Czasu, 34 z Wieżami, na Goblinie odpowiednio więcej), do wynalezienia w dowolnym momencie, gdy nie ma aktywności wojennej. Nie zaleca się odkrywania w trakcie rozbudowy początkowej, gdyż może okazać się bardzo przydatna w trakcie ery.

Dostępna po wynalezieniu zakrzywienia czasu.

Załamanie i zakrzywienie czasu dodają tury i można po ich odkryciu przekroczyć limit 49, ale oczywiście tylko do przeliczenia.

Koszt

Załamanie czasu kosztuje 300 000 punktów nauki.
Nauka

Konstrukcja maszyn drewnianychEmpiryzm


OsadnictwoRekultywacjaGórnictwo OdkrywkoweZakrzywienie czasuZałamanie czasu


SmokoastronomiaSmokoanatomiaSmokodynamikaRachunkowośćBuchalteriaKsięgowośćOstrzenie broniNaprawa broniPrzekuwanie broni


WynalazczośćArchitekturaInżynieriaCzarodziejstwoTreningRekrutacja

Osobiste