Złoto

Z Dracopedia

Złoto jest podstawową jednostką płatniczą w świecie RedDragona. Złotem płaci się ludziom za ich prace (patrz: Zawody), w złocie wypłaca się żołd (patrz: Wojsko oraz Jednostki wojskowe), złotem operuje się na Targu. Nie da się dobrze kierować swoim księstwem bez złota (i innych zapasów).

Złoto jest jednym z rodzajów zapasów, aczkolwiek 'najczystszym' ze wszystkich - za złoto można kupić wszystkie potrzebne surowce (manę, Kamienie, Broń i Jedzenie), natomiast te surowce można sprzedawać - właśnie za złoto. Do tego celu służy Targ.

Złoto można zdobyć na 5 sposobów:

  • Zatrudniając kupców
  • Zatrudniając alchemików
  • Znajdując złoto w labiryncie
  • Sprzedając wyrabiane przez siebie surowce na Targu
Osobiste