Złodzieje (menu)

Z Dracopedia

Opis panelu

Krążą wieści, że niektóre księstwa nawet z własnej pracy nie żyją, lecz odbierają innym księstwom ich z trudem wytworzone surowce, złoto, a nawet zniżają się do porywania ludzi. Może wydawać się to śmieszne, ale tylko do momentu, gdy ktoś zaszkodzi Ci złodziejami. Wówczas przekonasz się, że złodzieje to jednak ważna strategicznie broń. Potrafią wspomóc twoją magię, mordując magów lub raniąc generałów. Mogą upić żołnierzy przeciwnika, zmniejszając ich wartość bojową, są doskonali w sabotowaniu prawie wszystkiego co ważne u przeciwnika. Oprócz tego szpiegują i zdobywają cenne informacje. Jest tylko jeden sposób obrony przed złodziejskimi akcjami - posiadanie własnych złodziei, którzy przechytrzą wroga.

Na ekranie Złodzieje masz, tak samo jak w menu: Walka i Magia, część przeznaczoną na wybór celu do ataku. Większość poleceń jest taka sama jak te w menu Walka. Po wybraniu celu wpisujesz liczbę złodziei (Ilość złodziei), którzy mają wziąć udział w akcji oraz falę w której mają zostać wysłani (Fala). (Podczas przeliczenia są wykonywane dla wszystkich księstw i koalicji ataki w kolejności fal 0, 1, 2, 3....). W nawiasie widzisz maksymalną ilość złodziei, których możesz wysłać (max). Są to złodzieje, którzy wciąż nie zostali wysłani na żadną akcję. Teraz wystarczy już tylko wybrać rodzaj akcji, którą złodzieje mają przeprowadzić i wcisnąć przycisk Ilość złodziei.

Alternatywnym sposobem wysyłania złodziei jest podanie siły akcji złodziejskiej, jaka ma zostać wysłana (Używaj siły przy wysyłaniu akcji). Jest to o wiele wygodniejsze wyjście, gdyż w praktyce ilość złodziei zawsze jest przeliczana na ich siłę (bierze się wówczas pod uwagę bonusy rasowe, bonusy z Gildii Złodziei, bonusy z generalicji).

Wysyłanie

Tyle w kwestii podstaw wysyłania złodziei. Teraz o paru ułatwieniach automatyzujących wysyłanie. Z lewej strony tabeli znajduje się pole Ile razy. Dzięki niemu możesz przeprowadzić daną akcję kilka razy w tym samym księstwie. Jeżeli chcesz, by kolejne akcje były coraz mniejsze, np. uwzględniały straty przeciwnika, możesz wyznaczyć o jaki procent mają być zmniejszane (Obniżaj o (%)). Dodatkowo, jeżeli chcesz jakąś akcję posłać na wszystkie księstwa przeciwnika, bez potrzeby wysyłania ich po kolei, możesz zaznaczyć pole Wszyscy.

Po potwierdzeniu w dolnej części ekranu pojawia się spis akcji, które poleciłeś złodziejom. W jednym rzędzie zobaczysz nazwę księstwa, do którego złodziei wysłałeś, ich liczbę (w nawiasie siłę) i rodzaj akcji, jaką mają tam wykonać. Przy każdej akcji znajduje się pole. Jeśli je zaznaczysz i potwierdzisz przyciskiem Odwołaj, akcja zostanie odwołana i złodzieje wrócą do domu. Jeśli zaś wpiszesz inny numer fali (Zmień na falę nr) i naciśniesz Zrób, złodzieje zostaną wysłani w nowej fali.

Złodziei możesz wysyłać dopiero od szóstej tury. Jeżeli będzie wysłana większa ilość złodziei do jednego księstwa (może nawet na jednakowe akcje), każda akcja będzie rozliczana osobno w kolejności ustalonej przez wybranie fali, a przy równym numerze fali w kolejności wysłania. W jedno przeliczenie z jednego księstwa można wysłać maksymalnie 600 akcji. Ogólnie: Minimalna ilość złodziei jaką można posłać w akcji wynosi moc koalicji (celu) podzielona przez 25. Dotyczy wszystkich akcji. Będzie ona podawana w panelu złodziejskim po wybraniu celu.

Złodzieje nie pobierają pensji. Bezrobotnych możesz szkolić na złodziei w menu Wojsko. Wyszkolenie jednego złodzieja kosztuje 2000 sztuk złota, u Niziołków tylko 1200 sztuk złota, u Ludzi 1500 sztuk złota. Jest to cena podstawowa, która może ulec zmniejszeniu poprzez ukierunkowywanie księstwa na rozwój złodziei - menu Budowa - Nauka.


menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste