Złodzieje

Z Dracopedia

Złodzieje są specjalnymi jednostkami biorącymi udział podczas wojny toczonej w świecie Czerwonego Smoka. Jednostki te zatrudniamy poprzez kliknięcie zakładki Wojsko w głównym menu. Nie pobierają pensji. Posiadają swoje własne współczynniki ataku (atak złodziejski) i obrony (obrona złodziejska).

Złodzieje różnią się od jednostek wojskowych tym, że nie atakują oni księstw przeciwnika w celu zajęcia ich powierzchni, ale w różnych innych celach. Dokładny ich opis można znaleźć w akcjach złodziejskich.

Złodzieje, poza magią i wojskiem (a konkretnie jednostkami wojskowymi) są trzecią siłą, dzięki której możemy znacznie osłabić obronę wojskową i/lub obronę magiczną|magiczną przeciwnika, lub doprowadzić jego księstwo (lub księstwa koalicji oponenta) do stanu nieużyteczności.

Żeby do tego doprowadzić, trzeba poznać typy akcji złodziejskich, ale również dowiedzieć się, jak posyłać złodziei.

Osobiste