Wzór na szkolenie

Z Dracopedia

Spis treści

Wzór na szkolenie

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wydajność jest ilość nowicjuszy. Chcąc ograniczyć ich liczbę musimy postawić szkoły lub koszary. Ilość szkolonych nowicjuszy na turę określają poniższe wzory.

Wpływ szkół lub koszar

Procent nowicjuszy szkolonych na turę przez szkoły lub koszary określony jest wzorem: wersja do arkuszy kalkulacyjnych

p=100/(4-150*s/(z+50*s+99))

wersja matematyczna

p=\frac{100}{4-\frac{150 \cdot s}{z+50s + 99}}

oraz równoznaczna jej tylko że zapisana na pojedynczej kresce ułamkowej

wersja do arkuszy kalkulacyjnych

p=(25(z+50s+ 99))/(z+ 12.5s + 99)

wersja matematyczna

 p=\frac{24(z+50s+ 99)}{z+\frac{25}{2}s+19}

gdzie:

  • p procent wyszkolonych nowicjuszy
  • z powierzchnia guba
  • s ilość szkół

Do procentu szkolenia przez szkoły czy koszary należy dodać wpływ generała profesora. Jest to poprostu suma poziomów generałów.

Spadek ilości nowicjuszy

Skoro już wiadomo o ile procent zmniejsza się ilość co turę wypada rozszerzyć ten wzór na większą ilość tur. Nietrudno zauważyć, że procent nowicjuszy można przedstawić jako ciąg geometryczny. Otrzymujemy, że ilość nowicjuszy po określonej liczbie tur określa zależność:

wersja arkusz kalkulacyjny

P=a*POTĘGA(p;n)

wersja matematyczna

P=a \cdot p^{n}

gdzie:

  • a początkowa ilość nowicjuszy w procentach zamieniona na ułamki (np 80% = 0,8)
  • p procent wyszkolonych nowicjuszy w jednej turze (w procentach zamienionych na ułamki (np 10% = 0,1)
  • n ilość tur
  • P ilość nowicjuszy po n-turach

Obliczanie ilości tur potrzebnych do wyszkolenia nowicjuszy

Korzystając z powyższej zależność można również zapisać wzór na ilość tur potrzebnych do wyszkolenia nowicjuszy, tak aby owa spadła do określonego poziomu.(wszystkie wartość procentów podajemy jako ułamki dziesiętne).

wersja do arkuszy kalkulacyjnych

n=LOG(P/a;B)

wersja matematyczna

 n = log_{B} {\frac{P}{a}}


B to ułamek żołnierzy wyszkolonych w każdej turze. (Równy 1 - p, gdzie p to % szkolenia, np. dla p 0.3, B 0.7) P to ilość nowicjuszy, która zostanie. ( np 10% czyli 0.1 ) a jak wyżej

Zobacz też

Kalkulator szkolenia wojska

Osobiste