Wojsko (menu)

Z Dracopedia

Wojsko to najważniejsza rzecz w RedDragonie. Za pomocą wojska zdobywasz ziemię innych księstw. Ekran wojska daje Ci przegląd Twoich jednostek (tych, które są w tej chwili w domu), ich wartości oraz możliwości wyszkolenia nowych.

W górnej części ekranu możesz sprawdzić swoje zapasy złota, broni oraz liczbę bezrobotnych. Poniżej znajduje się lista Twoich jednostek. Przy każdej z nich wymieniono jej nazwę, siłę ataku () i siłę obrony (). Siły te da się zwiększyć dzięki wybudowaniu budynków specjalnych Szkoła berserkerów (atak), Klasztor Smoczych Mnichów (obrona), Pałac (atak), oraz Gildia Wojowników (atak, tylko u Olbrzymów).

Niżej umieszczony jest obrazek jednostki. Pod nim wypisano cenę wyszkolenia jednej takiej jednostki oraz ilość potrzebnej do tego broni. Dalej znajduje się liczba jednostek - mówi ona tylko o ilości jednostek będących w domu. Jednostki wysłane do ataku nie będą tu przedstawione. Za tą ilością w nawiasie podany jest procent nowicjuszy.

Podczas każdej tury część nowicjuszy zostanie wyszkolona na prawdziwych żołnierzy - 1/4 stanu armii (możesz zwiększyć tę ilość przez wybudowanie koszar [patrz: Infrastruktura ] i zatrudnienie generałów-profesorów [patrz: Generałowie). Każdy człowiek nowo zatrudniony w daną jednostkę jest nowicjuszem; skuteczność niewyszkolonego wojaka to 1/10 tego, co potrafi wyszkolony.

Pod tymi informacjami znajduje się pole służące do wpisywania liczby jednostek, które chcesz zwerbować lub zwolnić ze służby. Pod nim w nawiasie wymieniona jest maksymalna ilość jednostek, które możesz zwerbować. Określa ją liczba bezrobotnych, ilość posiadanego przez ciebie złota i broni. Jeśli wpiszesz liczbę większą od tej, zostanie zwerbowana maksymalna dozwolona ilość jednostek. Maksymalna ilość dotyczy sytuacji, gdy werbujesz jednostki tylko jednego typu. Jeżeli werbujesz różne typy jednostek, najpierw zostaną utworzone te niższego typu.

Pod ekranem jednostek znajdują się dwa pola do zaznaczania:

  • Szkolić żołnierzy: jeżeli wybudowałeś Budynki specjalne Koszary i Ołtarz inicjacji, podczas każdej tury 18% hoplitów zostanie za darmo wyszkolonych na jednostki elitarne pierwszego stopnia. Może jednak się zdarzyć, że pomimo postawienia tego budynku nie życzysz sobie szkolenia hoplitów, gdyż wtedy zabrakłoby ich do obsługi machin lub obrony wież. W takim wypadku nie zaznaczaj tego pola. W nawiasie podana jest procentowa ilość żołnierzy, którzy zostaną wyszkoleni do elity pierwszej w jednej turze.
  • Szkolić elitę: jeżeli wybudowałeś budynek specjalny Akademia wojskowa, podczas każdej tury 5% jednostek elitarnych pierwszego stopnia zostanie za darmo wyszkolonych na jednostki elitarne drugiego stopnia. Może jednak się zdarzyć, że pomimo postawienia tego budynku nie życzysz sobie szkolenia e2. W takim wypadku nie zaznaczaj tego pola. W nawiasie podana jest procentowa ilość [elity pierwszej, która zostanie przeszkolona do elity drugiej w ciągu jednej tury.

Z pomocą przycisku Werbuj lub Zwolnij potwierdzasz wpisaną liczbę żołnierzy do zwerbowania lub zwolnienia ze służby. Jeżeli zwalniasz żołnierzy, w pierwszej kolejności odejdą ci jeszcze niewyszkoleni, później pozostali. Nie odzyskasz ani złota, ani broni przeznaczonych na szkolenie. Podczas szkolenia wojska bezrobotni zmieniają się w nowicjuszy. Mają zaledwie 10% siły wyszkolonych żołnierzy. Podczas każdej tury tyle procent nowicjuszy zostaje zamienionych w wyszkolonych żołnierzy, ile wynosi suma procentu szkolenia z koszar oraz poziomów generałów-profesorów. Nie wszystkie jednostki tworzy się przez szkolenie. Nie szkoli się machin wojennych i Czerwonych smoków.


  • W XXXIII erze do zakładki zostali przeniesieni magowie.W zależności od rasy każdy pojedynczy mag zwiększa obronę wojskową księstwa.Stają się jednostką wojskowąSą razu rekrutują się w 100% wyszkoleni[brak nowicjuszy].Kosztują złoto.

Więcej na temat zmiany można przeczytać |Tutaj

menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste