Wojna gangów

Z Dracopedia

Wojna gangów - tę akcję złodzieje lubią szczególnie, gdyż pozbywają się dzięki niej znienawidzonych wrogów - złodziei z innego państwa.


Spis treści

Rezultat akcji

Nie licząc strat złodziei spowodowanych samą akcją, dodatkowo zadane zostaną straty równe WZA/2, jednak maksymalnie 40% (u gnoma zabija maksymalnie 40% złodziei i upije 30% e1, zaś u Mrocznego Elfa zabija maksymalnie 40% złodziei i odszkala 30% magów). Straty zadane będą także złodziejom państw połączonych z celem paktami. Łączne straty na zaatakowanym księstwie zawsze wyniosą co najmniej: Powierzchnia koalicji (celu) podzielona przez 100. Jednak w wiadomościach łączna liczba zabitych złodziei pojawi się jedynie przy nazwie państwa atakowanego, nie jego partnerów.

Jak liczyć

Metoda prosta:

  • Przyjmujemy założenia ile złodziei ma księstwo, oraz ile mają broniące go przez pakty księstwa oraz jaka jest siłą tych paktów.
  • Obliczamy obronę złodziejską według wzoru:

OBR_ZŁO = (1+Gen)(zł_w*br_w + p1(zł_p1*br_p1 ) +p2(zł_p2*br_p2) +....)

gdzie :
Gen - oczekiwany wpływ generałów, 0.2 = 20% 0.3 = 30% itd.
zł_w – ilość złodziei jaką ma atakowane księstwo
br_w – bonus rasowy atakowanego księstwa (1.1 jeśli człowiek itd..)
p1 – siła pierwszego paktu
p2 – siłą drugiego paktu
zł_1 - ilość złodziei na księstwie z którym zawarto pakt 1
zł_2 – ilość złodziei na księstwie z którym zawarto pakt 2
br_1 - bonus rasowy księstwa z którym zawarto pakt 1
br_2 – bonus rasowy księstwa z którym zawarto pakt 2

  • Obliczamy ilu złodziei broni księstwo:

ILOSC_OBR_ZŁO = zł_w + p1*zł_p1 + p2*zł_p2 …
gdzie oznaczenia przyjmujemy jak wyżej

  • Obliczamy siłę z jaką należy posłać akcję

SIŁA_WG= OBR_ZŁO+2*(0.4)*ILOSC_OBR_ZŁO

metoda zaawansowana

Metoda zaawansowana uwzględnia kolejność rozpatrywania strat podczas przeliczenia

  • 1) obliczane jest PZA
  • 2) obliczane jest WZA
  • 3) straty obrońcy od akcji
  • 4) efekt akcji i straty z natury WG


co pozwala zastąpić wzór w punkcie 3 przez następujący:
ILOSC_OBR_ZŁO = zł_w*(1-SA) + p1*(zł_p1)*(1-SA*p1) + p2*zł_p2*(1-SA*p2) …

gdzie SA to straty od akcji wyrażone jako liczba między 0-1 np. są = 0.11 odpowiadają 11 % strat.

Metoda pozwala zaoszczędzić niewielkie ilości złodziei, jednak jest czasami krytykowana jako że trudno określić jakie dokładnie są straty od akcji. Z moich doświadczeń wynika że przy PZA 1.6-1.8 jakie mamy wysyłając wojnę gangów straty te będą między 11% - 13%. Ale są i tacy GDZ którzy twierdzą że mogą być i większe.

Kiedy i na kogo wysłać

Na księstwa przeciwnika w celu zmniejszenia jego obrony złodziejskiej oraz na gnomy w celu upicia e1 i zmniejszenia ich obrony wojskowej.

Czyszczenie

To zmasowany atak złodziejski. Jego celem jest, przy pomocy wojen gangów, zlikwidowanie (wyczyszczenie) wszystkich pozostających na obronie złodziei z koalicji atakowanej. Umożliwia to masowe wysłanie wielu innych akcji złodziejskich o małej sile, mających pełny skutek, dzięki braku obrony złodziejskiej.

Jak wysłać

panel złodziejski

Osobiste