Warsztaty

Z Dracopedia

Warsztaty są budynkami infrastruktury mieszczącymi ludzi zatrudnionych w zawodach.


Warsztaty buduje się w menu Budowa, zakładce Budynki gospodarcze. Natomiast ludzi umieszcza się w warsztatach w menu Zatrudnienie.


Pojemność warsztatów

Podstawowa pojemność warsztatów, dana na początku, to 500 rzemieślników w każdym zawodzie. Jeżeli chcesz mieć ich w jakimś zawodzie więcej, musisz wybudować im warsztaty. W każdym warsztacie (zajmującym jeden akr) może pracować 100 rzemieślników. Dlatego, jeśli chcesz mieć np. 2000 chłopów, musisz postawić dla nich 15 warsztatów (gospodarstw).

Pole "Zbudowano" informuje, jaka jest łączna pojemność warsztatów, a pole "Używane" mówi, ile z nich jest zajętych przez rzemieślników. Jeśli w jakimś zawodzie rzemieślników jest więcej niż warsztaty są w stanie pomieścić, pole ma czerwony kolor.


Ilość warsztatów określa, ilu poddanych możesz zatrudnić w danym zawodzie. Nie ma żadnego wpływu na produkcję.

Kiedy i ile budować

Warsztaty buduje się:

 • w czasie simu, gdy brakuje miejsca dla ludzi w zawodach - w takiej ilości, by pomieściły ludzi,
 • w czasie wojny stawiając wstekę - w zależności o przewidywanych zniszczeń,
 • w czasie wojny podczas odbudowy.


Rodzaje warsztatów

 • Gospodarstwo - w nich zatrudniani są chłopi.
 • Zakład kamieniarski - w nich zatrudniani są kamieniarze.
 • Warsztat murarski - w nich zatrudniani są murarze.
 • Targ - w nich zatrudniani są kupcy.
 • Laboratorium alchemiczne - w nich zatrudniani są alchemicy.
 • Zbrojownia - w nich zatrudniani są płatnerze.
 • Las druidów - w nich zatrudniani są druidzi.
 • Wieża magów - w nich zatrudniani są magowie.
 • Laboratorium naukowe - w nich zatrudniani są naukowcy.


Surowiec Zawód Warsztat Cech(Stara ekonomia/nowa ekonomia) Manufaktura
Jedzenie Chłopi Gospodarstwo Kompostownik/Cech słońca Sad owocowy
Kamienie Kamieniarze Zakład kamieniarski Cech kamieniarzy/Cech ziemi Kamieniołom
Budulec Murarze Warsztat murarski Cegielnie/Cech gwiazd
Złoto Kupcy Targ Sklep Kopalnia diamentów
Złoto Alchemicy Laboratorium alchemiczne Cech alchemików/Cech słońca Kopalnia diamentów
Broń Płatnerze Zbrojownia Cech płatnerzy/Cech gwiazd
Mana Druidzi Las druidów Świątynia/Cech ziemi Jezioro many
Punkty nauki Naukowcy Laboratorium naukowe Biblioteka
Osobiste