Walka (menu)

Z Dracopedia

Spis treści

Menu: Walka

Menu walka służy do puszczania akcji wojskowych z naszego księstwa. Mamy tutaj również możliwość przeglądania składu naszych generałów oraz przeglądania generałów pozostałych księstw w naszej koalicji.

Zakładki Menu: Walka

Przypuścić atak

W górnej części ekranu znajduje się okno wyboru celu. W części lewej możesz wybrać państwo nie będące w żadnej koalicji bądź koalicja z którą jesteś w stanie wojny lub na którą napadłeś. Jeżeli wybrałeś księstwo nie będące w koalicji, z prawej strony pojawi się pole tekstowe, gdzie możesz wpisać nazwę księstwa do zaatakowania. Nazwa musi być dokładnie wpisana. Nie ma znaczenia, czy księstwo należy do koalicji, czy nie - atak zostanie przeprowadzony. Jeśli zamiast księstwa nie należącego do koalicji wybierzesz koalicję i potwierdzisz wybór odpowiednim przyciskiem, z prawej strony pojawi się spis wszystkich członków danej koalicji. Wystarczy wtedy wybrać państwo do zaatakowania.

Po wybraniu celu wpisz do tabeli liczbę jednostek, które chcesz wysłać do ataku. W tabeli znajduje się w jednej kolumnie nazwa jednostki, podana w nawiasie maksymalna liczba jednostek tego typu, które można wysłać oraz pole do wpisania liczby. W nawiasie znajduje się liczba jednostek będących w domu (nie posłanych w żadnym ataku). Jeśli część z nich wyślesz do ataku, przy kolejnym wyborze liczba będzie zmieniona. Jeśli wysyłasz do ataku machiny, musisz wysłać także hoplitów lub Elita 1 do ich obsługi - po jednym na machinę.


Jeśli rozpoczynasz atak, musisz wysłać z armią jednego generała. Generała wybierz z rozwijanej listy. Znajdują się na niej tylko generałowie, którzy w danej chwili są w domu. Możesz rozpocząć tylko tyle ataków, ilu masz generałów. Generał rozpoczynający atak modyfikuje parametry wojska - także armii państw, które dołączyły się do ataku - wedle swoich zdolności i poziomu.

Atak na jeden cel może przeprowadzić jednocześnie kilku członków jednej koalicji (ale nie jest to warunkiem koniecznym, do ataku wystarczy udział jednego księstwa). Siła ataku to suma wkładów poszczególnych państw, które się do niego dołączyły. Każdemu rozpoczynanemu przez Ciebie atakowi musisz nadać nazwę. Chodzi o to, by ułatwić Tobie i innym członkom koalicji orientację w sytuacji. Nazwa ataku musi mieć co najmniej jeden znak.

Bardzo istotnym czynnikiem jest ustalenie fali, w której dany atak zostanie `puszczony`. Ataki są wykonywane wg kolejności fal od najmniejszej do największej. Po ustaleniu wszystkich wartości wciśnij przycisk Wyślij by odesłać atak na serwer. Jeśli tego nie zrobisz, armia nie wyruszy do boju. Jeśli wszystko się uda (czyli jeśli wszystko ustawiłeś poprawnie), pojawi się na ekranie kolejny rządek - po jednym na atak. W ten sposób wymienione są ataki, do których się przyłączyłeś i które sam rozpocząłeś.

Nie możesz zaatakować państwa cztery razy większego lub mniejszego niż Twoje. Atak wojskowy na księstwo zamrożone możesz posłać tylko do momentu pierwszego przeliczenia po zamrożeniu. Księstwo takie będzie miało tylko obronę własną, pakty nie będą obowiązywać. Później atakowanie zamrożonego państwa jest niemożliwe.

Przykład ataku

Trzeci z Dziewięciu: 2000-670-39230-1852-19 (384332) 

Ten rządek oznacza atak na Trzeciego z Dziewięciu (nazwa państwa) za pomocą 2000 hoplitów, 670 jednostek elitarnych 1. stopnia, 39230 jednostek elitarnych 2. stopnia, 1852 machin wojennych i 19 smoków, a całkowita siła ataku wynosi 384332.

By ułatwić orientację, poszczególne ataki różnią się od siebie kolorami:

  • czerwone - ataki które rozpocząłeś (jeśli je anulujesz, anulujesz także ataki tych, którzy się dołączyli)
  • zielone - ataki grupowe, do których się przyłączyłeś

Jeśli zaznaczysz pole tuż przed założonym atakiem, możesz wybrany atak (ataki) odwołać. Robi się to za pomocą przycisku Anuluj ataki. Jeśli odwołasz atak, który zainicjowałeś i do którego dołączyli się inni członkowie koalicji, anulujesz także ich ataki. Jeżeli jesteś Imperatorem lub Głównodowodzącym koalicji, możesz anulować ataki wszystkich jej członków w menu Imperator – ataki.

Jeśli wypowiesz wojnę koalicji o powierzchni mniejszej niż 80% powierzchni Twojej koalicji, w pierwszym dniu wojny zysk w postaci ziemi wynosi jedną trzecią normalnej ilości. Jednak straty ziemi tych, którzy zostaną zaatakowani pozostają takie, jakby różnicy nie było. Taka wojna oznaczona jest w menu Polityka - Wojny na żółto.

Jednak jeżeli atakowana koalicja o mniejszej powierzchni też wypowie wojnę, kolor zmieni się z żółtego na czerwony bez względu na obszar.

Jeżeli koalicji w ogóle nie wypowiesz wojny lub jeśli atakujesz nie będące w żadnej koalicji księstwo, zdobyta ziemia będzie równa tylko 10% normalnego zysku, zaś straty takiego księstwa wyniosą tylko jedną trzecią normalnych strat.

Jeśli atakujesz księstwo, które było członkiem koalicji, której wypowiedziałeś wojnę, ale wystąpiło z niej po północy, podczas następujących rozliczeń o piątej nad ranem nie będzie to miało żadnego wpływu na zdobytą ziemię, nawet jeśli wstąpiło ono do innej koalicji lub pozostało samotne. W praktyce oznacza to, że każde księstwo ma zapisane, do której koalicji należy i do której należało podczas ostatniego przeliczenia. Dlatego, aby nie stracić ziemi przez niewypowiedzianą wojnę, ważne jest, abyś był w stanie wojny lub założonej zasadzki na przynajmniej jedną z tych koalicji.

Ostatni czynnik wpływający na zyski w formie ziemi to liczba wysłanych udanych ataków na dane księstwo. Brane są pod uwagę wszystkie ataki, nie tylko te ze strony Twojej koalicji. W pierwszych dwóch atakach ilość zdobytej ziemi pozostaje normalna. Z każdym następnym atakiem spada o 20%. Tak więc siódmy atak i następne nie przyniosą żadnego zysku w formie ziemi. Straty atakowanego również spadają o ten procent.

W menu Opcje - Ustawienia możesz określić, ile procent zdobytej ziemi oddasz do puli ziemi koalicji. Jest to maksymalnie 100% dla goblinów, 40% dla pozostałych ras. Ta zdobyta ziemia nie pokazuje się w Twoich wieściach. Ziemię będącą w puli ziem koalicji rozdziela codziennie Imperator lub GD, posługując się menu Imperator.

Możesz ocalić niektóre budynki gospodarcze na zdobytej ziemi. Ich ilość zależy od tego, ile ich w zdobytym państwie wybudowano i na jakim poziomie doświadczenia masz generała, o ile ten ma zdolność Sabotaż. Zawsze udaje się ocalić część domów. Zdobyte budynki nie są przekazywane do puli ziem koalicji.

Jeżeli Twój atak na wroga nie uda się, żadne jego domy nie zostaną zburzone, nie straci też ziemi. Zdobyta ziemia zostanie doliczona do Twojej dopiero po zakończeniu wszystkich ataków.

Dołączyć do ataku

W tym oknie znajdziesz wszystkie ataki rozpoczęte przez Twoją koalicję. Z rozwijanej listy wybierz ten, do którego chcesz się dołączyć. Potem wpisz liczbę jednostek (tak samo jak w Przypuścić atak) i potwierdź przyciskiem Dołączyć do ataku. Po dodaniu Twoich jednostek łączna siła ataku wypisana przy ataku, do którego dołączyłeś, wzrośnie o twój udział.

Jednostki, które wysłałeś do wspólnego ataku możesz odwołać w zakładce Przypuścić atak. Jeżeli chcesz dołączyć się do ataku, najpierw uzgodnij to ze swoją koalicją.

W rozwijanej liście znajdziesz na przykład:

Palidi: dopełnić do 600k - 560268 - DARK KING OF NACCARRARA

co oznacza: atak rozpoczęło państwo Palidi, nazwa ataku to dopełnić do 600k, siła ataku wszystkich, którzy się dołączyli wynosi 560268, zaś celem ataku jest księstwo DARK KING OF NACCARRARA. Nazwę ataku dobrze jest wybrać tak, by pozostali członkowie koalicji wiedzieli, czy się dołączyć i ewentualnie ile jednostek wysłać.

Jeżeli wystąpisz z koalicji, wszystkie ataki grupowe, które rozpocząłeś, zostaną anulowane, a wojska wysłane do ataków rozpoczętych przez innych członków koalicji automatycznie wrócą do domu. Do ataku może się dołączyć nie więcej niż sześć państw.

Generałowie

Na ekranie Generałowie znajdziesz spis swoich generałów. Możesz mieć łącznie siedmiu generałów, tylko Olbrzymy mogą mieć ośmiu,a Niziołki 6.

Co robią doświadczone koalicje

Doświadczeni gracze w doświadczonych koalicjach nie wysyłają sami ataków. Robią to za nich GD lub Imperatorzy. Robi się tak, żeby ataki były posyłane zgodnie z taktyką obraną na dany dzień wojny. GD koordynują akcje złodziejskie, magię i ataki tak, żeby jak najmniejszym nakładem zdobyć jak najwięcej ziemi przeciwnika. Z reguły niemile widziana jest samowolka gracza.


menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste