Usuwanie księstw z koalicji

Z Dracopedia

Usuwanie księstw

Aby usunąć/wyrzucić księstwo z Koalicji należy wejść w zakładkę Imperator/polityka oraz zaznaczyć "polityka wewnętrzna" następnie poniżej wybrać z listy rozwijanej księstwo które chcemy usunąć, zaznaczyć opcję wyrzucić z koalicji i nacisnąć przycisk "zrób" na samym dole tabeli. Po tych czynnościach księstwo zniknie nam z koalicji i ilość jej członków zmniejszy się.

Osobiste