Ustawienia (Opcje)

Z Dracopedia

Ustawienia dotyczące Twojego państwa

  • Wersja językowa - tutaj wybieramy język, w którym chcemy widzieć napisy w grze. Z listy możemy wybrać wersję polską (Polska) lub angielską (English).
  • Oddawaj ...% zdobytego obszaru dla koalicji - tutaj przez wpisanie w pole odpowiedniej liczby określamy, ile procent ziemi zdobytej podczas ataku przekażemy do dyspozycji całej koalicji. Można oddać maksymalnie 40% zdobytej ziemi, 100% jeżeli gra się goblinem (patrz też: Rasy).
  • Pokaż ostatnie logowanie - jeśli zaznaczymy tę opcję, w menu głównym Stolicy (Menu: Stolica) będziemy widzieć z jakiego IP ostatnio logowano się na nasze księstwo. Pomaga to w kontroli przed włamaniami na księstwa. Po zaznaczeniu należy wcisnąć przycisk Zatwierdź zmiany.
  • Pole Pobieraj grafikę z dysku działa razem z polem Ścieżka na dysku. Jeśli zaznaczysz to pole, serwer będzie wysyłał kod HTML tak, by grafika wczytywana była z Twojego komputera. Jeśli tego pola nie zaznaczysz, cała grafika przesyłana będzie z serwera. Jeśli chcesz zmniejszyć strumień danych z serwera (wygodne, jeśli łączysz się przez modem), możesz to zrobić następująco:

Najpierw ściągnij plik rd.zip. Rozpakuj go na swoim dysku (jeśli nie masz programu do rozpakowywania plików w formacie zip, ściągnij go ze strony z adresu [www.winzip.com] lub [www.winace.com]). Podaj ścieżkę do katalogu na dysku, gdzie zapisałeś grafikę. Aby można było korzystać z grafiki na dysku przez różne systemy operacyjne, trzeba wpisać ścieżkę i metodę dostępu w formacie, który rozumie Twój komputer. Np. file:///c:/rd/ Potem zaznacz pole Pobieraj grafikę z dysku. Większość grafiki będzie zapisana w katalogu RD na Twoim dysku, co przyspieszy grę. Jeśli grasz z więcej niż jednego komputera, musisz w każdym stworzyć katalog i zapisać w nim grafikę. Przy rozpakowywaniu pliku RD.ZIP musisz zaznaczyć rozpakowywanie razem z podkatalogami (w WinZipie ta opcja jest z reguły wyłączona).

  • Dodany tekst (max.255 znaków) - po wypełnieniu tego pola osoba szukająca informacji o naszym księstwie będzie widziała ten tekst pod informacją o naszym księstwie. Najlepiej w tym miejscu podać dane kontaktowe np. numer GG.

Niżej znajdują się dwa przyciski. Pierwszy (zaciśnięta dłoń z kciukiem wysuniętym do góry) służy do zaakceptowania zmian. Drugi przycisk (postać w kapturze) służy do kontroli IP z których się na nasze księstwo logowano. Pokazuje 11 ostatnich logowań na księstwo.

Ustawienia dotyczące multiksięstw

Login do głównego multiksięstwa oraz hasło do głównego multiksięstwa - według Regulaminu do końca okresu ochronnego powinniśmy zarejestrować nasze multiksięstwa i ta opcja do tego służy.

Jeśli nie mamy jeszcze zarejestrowanego multiksięstwa, to wybieramy jedno z naszych księstw jako główne multiksięstwo. Głównym multiksięstwem może być każde księstwo, ale lepiej do tego wyznaczyć to, którym będziemy grać przez całą erę. Żeby dodać księstwo do multiksięstwa wystarczy podać login oraz hasło do głównego multiksięstwa, a potem zaakceptować za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany znajdującego się niżej.

  • Zmień hasło księstwa - należy podać stare hasło, nowe hasło oraz potwierdzić nowe hasło nowe hasło (weryfikacja). W ten sposób można zmienić hasło do naszego księstwa. Nie można zmienić hasła używając jako starego hasła hasło koalicyjne, dzięki temu nikt niepowołany nie zmieni nam hasła wbrew naszej woli.

Poniżej znajdują się 2 kolumny po 3 pola każda do wypełnienia. Po lewej stronie pierwsze pole służy do podania hasła do konta na forum do którego przypisane jest dane księstwo, dwa pozostałe pola służą do podania nowego hasła koalicyjnego oraz jego potwierdzenia. Hasło nie może posiadać mniej niż 5 znaków.

Po prawej stronie pierwsze pole również służy do podania hasła do konta na forum do którego przypisane jest dane księstwo, dwa pozostałe pola służą do podania hasła którego ma używać GT logując się na księstwo oraz jego potwierdzenia. Hasło nie może posiadać mniej niż 5 znaków, musi być inne niż hasło do księstwa oraz hasło koalicyjne.

Jeśli już wszystko dobrze wypełniliśmy należy wcisnąć przycisk Zatwierdź zmiany, który znajduje się na samym dole.

opcje
Automatyzacja (Opcje)Narzędzia (Opcje)Ustawienia (Opcje)
Osobiste