Upijanie żołnierzy

Z Dracopedia

Złodzieje przemycają do koszar wroga kontrabandę w postaci dużej ilości alkoholu, co źle wpływa na fachowość jednostek wojskowych.

Spis treści

Rezultat akcji

Limit upitych żołnierzy, każdej z jednostek, wynosi 25%, upijanych jest WZA/3 żołnierzy każdego typu (czyli np. w przypadku kiedy cel ma 50k e1 i 100k e2 akcja o WZA = 60k upija 12,5k e1 (limit 25%) oraz 20k e2 (WZA/3)). Całkowity limit dla przeliczenia w ilości upitych jednostek wynosi 75%.

Jak liczyć

[1] oszacować liczebność wojska i rozdzielić na jednostki e0, e1, e2, a następnie wybrać spośród nich najbardziej liczebną grupę

 • załóżmy ze krasnolud posiada około 300k wojska (60k e0, 40k e1, 200k e2)
 • zatem do dalszych obliczeń użyjemy liczby 200k i w stosunku do niej policzone zostanie upijanie
 • pozostałe jednostki (tutaj e0 i e1) zostaną upite z maksymalnym dla nich efektem przy okazji

[2] wyliczyć max liczbę jednostek jaką można upić (25%)

 • 25% * 200k = 50k

[3] wyznaczyć do tego odpowiednie WZA

 • (WZA/3 = 25% * liczba_wojska)
 • korzystając z wyniku w punkcie [2] otrzymujemy:
 • WZA/3 = 50k
 • WZA = 150k

[4] do WZA dodać zakładaną obronę złodziejską

 • załóżmy np: 80k obrony złodziejskiej na krasnoludzie
 • a zatem końcowy koszt akcji upijania wyniesie:
 • 150k + 80k = 230k

Ostatecznie w wyniku tak posłanej akcji upite zostanie:

 • 50k e2 (25% z 200k)
 • 15k e0 (25% z 60k)
 • 10k e1 (25% z 40k)

Kiedy i na kogo wysłać

Na księstwa przeciwnika w celu obniżenia jego obrony wojskowej.

Jak wysłać

(link do hasła panel złodziejski)

Osobiste