Targ

Z Dracopedia

Targ jest miejscem, do którego każde księstwo ma dostęp i może korzystać z jego udogodnień. Można na nim sprzedawać i kupować wszelkiego rodzaju surowce. Sprzedaż i kupno na Targu w pełni opłaca się jednak po wybudowaniu budynku specjalnego Skrzyżowanie szlaków handlowych, który to znacznie obniża podatek (aż o połowę ceny). Strata tego budynku specjalnego z powrotem podnosi podatek o 100%.


Spis treści

Jak wejść na Targ

Dostęp do Targu

Targ jest dostępny w menu Polityka, pod zakładkami Zakup i Sprzedaj.

Korzystanie z targu

Żeby coś sprzedać na targu, wystarczy wejść w zakładkę Sprzedaj z menu Polityka. Wybiera się następnie surowiec, który chce się sprzedać i wpisuje wartość w jedno z dwóch dostępnych pól:

  • Za ile sprzedać (ile złota chcemy uzyskać ze sprzedaży danego surowca)
  • Ile sprzedać (konkretna ilość surowca; jeśli chcemy sprzedać wszystko, wystarczy wpisać "*")

Żeby dokonać zakupu na targu, z tego samego menu wybieramy zakładkę Zakup. Dalej postępujemy tak samo, jak przy sprzedaży, czyli:

  • wybieramy, za ile złota chcemy kupić dany surowiec, lub
  • ile danego surowca chcemy kupić (konkretna ilość).

Przy zakupie pobierany jest podatek wynoszący 15%. Może on zostać obniżony odkryciem odpowiedniej specjalizacji naukowej.

Automatyzacja - alternatywne korzystanie z Targu

W menu Opcje jest możliwość automatycznych zakupów/sprzedaży, gdyby jakiegoś surowca brakowało Twojemu księstwu. Można automatycznie sprzedawać/kupować:

Dodatkowo można automatycznie sprzedawać broń.

Opłacalność Targu

Nieraz się zdarza, że bardziej opłacalne są zakupy na targu, niż produkcja jakiegoś surowca na księstwie. Warto wtedy ustawić automatyczne kupowanie. Trzeba jednak wtedy zadbać o to, żeby co turę było zarabianych tyle złota, żeby starczyło na pensje i zakup odpowiedniej ilości tego surowca.

Ceny również mogą skoczyć do tego stopnia, że warto produkować jakiś surowiec, żeby go sprzedawać.

Co opłaca się produkować podpowiada codziennie Doradca - Sekretarz (po wyborze opcji Raport dzienny). Doradcy są dostępni w menu Stolica, zakładka: Doradcy.

Ceny na Targu

Ceny na Targu są ustalane przez serwer raz na przeliczenie i obowiązują cały dzień (do kolejnego przeliczenia). Przy ustalaniu cen na Targu brane są pod uwagę popyt i podaż na surowce - im większy popyt i podaż mniejsza, tym cena po przeliczeniu jest wyższa. Nie ma ceny minimalnej i maksymalnej. Istnieją natomiast dzienne limity zmiany ceny. Dodatkowo na Targu może zdarzyć się kryzys, który powoduje znaczne obniżenie lub podwyższenie ceny niezależne od popytu i podaży. Księstwa w wieku 0, 1 i 2 dni będą działać na chronionym targu zawsze z cenami 110/110/110/110. Na starcie ery cena 3 dnia będzie wyliczona z dotychczasowych obrotów na rynku. W późniejszym czasie zaczynający nie będą mieć wpływu na ceny na rynku.

Skrzyżowanie szlaków handlowych

Na handel bardzo duży wpływ ma budynek specjalny SSH.

Zobacz również

Statystyki targu oraz Bractwo Kamieniarzy.

Źródło „http://dracopedia.pl/Targ
Osobiste