Szkoły

Z Dracopedia

Szkoły - budynki infrastruktury przyspieszające szkolenie zawodów.

Działanie

Bez szkół szkoli się około 16% nowicjuszy w ciągu tury. Przy większej ilości szkół procent ten zwiększa się coraz wolniej. Na poziom szkolenia mają także wpływ Generałowie - profesorowie.

Co wpływa na szkoły

Na funkcjonowanie szkół wpływa rozmiar państwa, nie wpływa natomiast liczba ludzi w poszczególnych zawodach.

Jak i kiedy budować

Szkoły należy zbudować:

  • gdy zatrudnia się nowych ludzi w zawodach
  • na wojnie aby szybko wyszkolić ludzi w zawodach podczas odbudowy księstwa

Jak budować - link.

Osobiste