Standardowe Warunki Wojenne

Z Dracopedia

news.gif

Ten artykuł jest poradnikiem!
Poradnik nie musi być ściśle encyklopedyczny, może zawierać uproszczenia, przyjęte zwyczajowo rozwiązania, elementy punktu widzenia oraz stylu gry osoby lub osób go piszących.
Bo od kogo się uczyć jak nie od najlepszych dowódców RedDragona?


Standardowe Warunki Wojenne to przykładowy spis warunków wojny ustalonych między dwiema koalicjami, dotyczących wojny, poprzedzającego ją okresu oraz dni po zakończeniu działań wojennych.

Nie są to warunki narzucone, niezmienne ani konieczne. Powstały one po analizie i standaryzacji warunków wojennych negocjowanych w RedDragonie od wielu er. Posługiwanie się nimi oraz ich modyfikacja zależy od woli negocjujących wojnę stron.

Jeżeli w warunkach wojennych widzicie notkę "reszta według standardowych warunków" (lub podobną), to odsyła ona właśnie do tego szablonu.


Standardowe warunki wojenne

 • 1. Start wojny XX.XX.XXXX.
 • 2. Wojna trwa XX przeliczeń lub bez limitu przeliczeń (autopoddanie strony przegrywającej po utracie XX% ziemi początkowej.
 • 3. Limit powierzchni na pierwszy dzień wojny: XXXk. Walka o (standardowo czyli na ogół) limit ziemi mieszczący się w panel tj. 33%.
 • 4. Bez udziału sojuszników.
 • 5. Bez żadnych akcji przed rozpoczęciem wojny.
 • 6. Bez zmiany składu koalicji od ustalenia warunków do końca wojny.
 • 7. Zabronione jest abdykowanie, zamrażanie księstw w trakcie wojny.
 • 8. Bez akcji złodziejskiej Dobijanie generała. Dozwolone Zranienie generała.
 • 9. W ostatnie przeliczenie niedozwolone są akcje: Sabotaż domów, Sabotaż konstrukcji machin, Wzniecanie buntu; oraz czary: Zniszczyć zapasy, Chochliki, Szarańcza, Lunatykowanie, Pech, Plaga i Zły humor .
 • 10. Przy ataku strony trzeciej na którąkolwiek koalicję łączymy siły i atakujemy agresora.
 • 11. Kapitulacja jest możliwa codziennie do godziny 17 na pocztę imperatora i wszystkich GD.
 • 12. Za złamanie warunków wojennych WW oddawane przez panel. Ilość należnych WW zależna od poniesionych strat. W skrajnym przypadku można oddać ww do limitu określonego w warunkach.
 • 13. Protektorat po wojnie do uzgodnienia.
 • 14. Zabronione jest zmienianie ras w pierwszy dzień działań wojennych

Komentarze

 • Ad. 1-3. Warunki, dla których nie ma ustalonego standardu. Są negocjowane każdorazowo przed wojną.
 • Ad. 4. Nie wymaga komentarza.
 • Ad. 5. Wyjątkiem jest sytuacja w której koalicje decydują się na szpiegowanie przed wojną. W takim wypadku powinno być to zaznaczone w warunkach wojennych. Akcje uważane za szpiegowskie: Ujawnienie paktów, Szpiegostwo, Zwiad.
 • Ad. 6. W tym też wykup luksusu zmiana rasy. Jeżeli zmiany są konieczne to powinny być negocjowane z przeciwnikiem i dokonywane w porozumieniu z nim.
 • Ad. 7. Nie wymaga komentarza.
 • Ad. 8. Jest to najbardziej śliski punkt. Koniecznie należy na starcie wojny jednoznacznie określić, które z tych akcji są dozwolone. Trzeba też pamiętać, że jako jego złamanie nie liczy się zdolność generała ZG. Przeważnie na serwerze gra się z ranieniem, ale bez dobijań generałów, ale poza topką często bywa uznawane za standard brak ranień i to po stronie bardziej doświadczonej leży obowiązek doprecyzowania tego punktu. Jeśli w składzie jednej ze stron znajduje się rasa Plemiona Feniksa dokładne określenie tego punktu jest szczególnie istotne - czy wojna toczy się bez ranień (czyli bez akcji Zranienie generała i akcji Dziki rajd, która losowo wybiera akcję i może to być właśnie ranienie) czy bez akcji Zranienie generała, ale istnieje możliwość posyłania Dzikich rajdów - wtedy zranienie generała w wyniku tej akcji nie jest złamaniem warunków wojny.
 • Ad.9. W ostatnie przeliczenie źle widziane jest wysyłanie akcji, które nie mają znaczenia taktycznego, a utrudniają odbudowę księstw po wojnie. Dla atakującego to nie ma już znaczenia. Wyjątek, niełamiący zasad stanowi użycie stratega z zdolnością Czarna magia, Plądrowanie oraz ataków z taczkami + e0.
 • Ad. 10. Nie wymaga komentarza.
 • Ad. 11. Pkt zapewnia stronie wygrywającej możliwość kontynuowania walki, jeśli poddanie nie nastąpiło do określonej godziny. Ma to związek z koniecznością wydania rozkazów i czasem jaki jest po nich potrzebny na wystawienie księstw.
 • Ad. 12. Zabronione jest oddawanie ww w inny sposób niż przez panel. Odszkodowania za złamanie warunków powinny być stosowne do poniesionych strat. Np. nie powinno się oddawać ww do limitu jeśli przeciwnik przez przypadek rzucił w ostatnie przeliczenie 1 lunatykowanie itd. Odbierać ww można tylko raz, tak więc ustalone odszkodowanie dolicza się lub odlicza od ww na koniec wojny. Admini nigdy też nie zatwierdzą ww bez wojny, za złamanie warunków przed jej startem.
 • Ad. 13. Protektoraty po wojnie ustalane są zazwyczaj uwzględniając czas wojny jak również poniesione starty przez strony.
 • Ad. 14. Dotyczy zmiany rasy na Sh'. Warunek trudny do spełnienia dzień po pełni i wtedy pomijany

W warunkach mogą pojawiać się też inne informacje takie jak:

 • Wyłączenie z działań wojennych jakiegoś księstwa oraz formy tego wyłączenia (zamrożenie, czasowe wystąpienie z koalicji itp.)
 • Informacje o wyrównywaniu składu np. przycinanie ziemi większej koalicji dla wyrównania szans.
 • Punkty obligujące stronę przegrywającą do poddania się, gdy przewaga nie daje jej szans na odrobienie strat.
 • Inne warunki szczególne ustalane przed wojną.
Osobiste