Sojusz

Z Dracopedia

Czym jest sojusz

Sojusz jest jedną z najważniejszych rzeczy w świecie Czarwonego Smoka. Jest to pakt między koalicjami (jawny bądź niejawny), świadczący o tym, że:

  • koalicje pomogą sobie w razie kłopotów (np. jeśli jakaś inna koalicja zasadzi się na któregoś z sojuszników),
  • wzajemnie popierają swoje działania (ale też nie zawsze),
  • nie prowadzą ze sobą wojen, nie zasadzają się na siebie wzajemnie, nie szkodzą sobie w żaden sposób.

Sojusznicy, jak wyżej wspomniano, w kryzysowych sytuacjach pomagają sobie. Może to doprowadzić do multiwojny, lub po prostu do walki 2 koalicji przeciwko jednej (lub, jeśli obie strony konfliktu się dogadają, może dojść do wojny 2 vs. 2). Zakończenie konfliktu następuje, gdy jedna ze stron się podda i odda wynegocjowaną ilość ziemi w postaci Wolnych Wjazdów (WW).

Rodzaje sojuszy

Są dwie podstawowe odmiany sojuszy: jawne i niejawne.

Sojusz jawny to taki, który można zobaczyć w menu Polityka danej koalicji. Żeby zawrzeć taki sojusz, Imperator lub któryś z GD musi wejść w menu Imperator i w zakładce Polityka wystawić odpowiednią notę. Sojusz staje się aktywny po czterech przeliczeniach.

Względem koalicji, które zaatakują koalicję z naszym sojuszem (lub deklarującą sojusz nam) limit różnicy mocy oraz różnicy gleby dla cel za mały/za duży, jest zwiększony o:

  • +50%, jeżeli koalicja zadeklarowała nam sojusz jednostronnie (czyli 2.6* limit mocy, 3* limit ziemi)
  • +100%, jeżeli my zadeklarowaliśmy koalicji sojusz jednostronnie (czyli 3.5* limit mocy, 4* limit ziemi)
  • 200%, jeżeli sojusz jest obustronny (czyli 5.25* limit mocy, 6* limit ziemi)

Sojusz niejawny jest umową między dwoma koalicjami, która nie jest zgłaszana w zakładce Imperator i nie wyświetla się w menu: Polityka. Inne koalicje nie wiedzą (przynajmniej oficjalnie) o sojuszu między dwoma koalicjami mającymi sojusz niejawny.

Multisojusz

Jest to największa odmiana sojuszu. Najczęściej zakładany przez doświadczonych graczy, skupiający wiele koalicji sojusz (obronny lub zaczepny). Z reguły skład multisojuszu nie jest znany nikomu spoza niego a między koalicjami wchodzącymi w jego skład występuje umowa wzajemnej pomocy.

Multisojusze często posiadają swoje fora dyskusyjne, których adres jest trzymany w ścisłej tajemnicy i dostęp dla obcych jest zabroniony.

Osobiste