Smoki

Z Dracopedia

Czym jest Smok

Smok to najsilniejsza jednostka w świecie RedDragona. Smoków się nie szkoli. Smoki żyją w świecie równoległym. Aby zdobyć smoka musisz wybudować budynek specjalny Portal lub Smokodrap. Smoki nie są brane pod uwagę w gęstości zaludnienia, nie pobierają żołdu.

army_d.jpg

Pozyskiwanie smoków

Portal to brama do takiego świata równoległego i właśnie przez nią smoki przechodzą. Im więcej masz smoków, tym mniejsza jest szansa na zdobycie kolejnego. Przez Portal smoki przychodzą tylko w trakcie wojny, w trakcie pokoju przychodzą same z siebie

Smokodrap to specjalny budynek dla magów, którzy dzięki niemu poznają czar Zesłać smoka. Czar ten sprowadza smoka z równoległego świata. Aby móc opanować ponad 50 smoków potrzebujesz Smokodrapu. Gdy go nie posiadasz, będziesz tracił od jednego do trzech smoków co turę (ale tylko do 6 tury).Limit Smokodrapu działa tylko w trakcie wojny, w trakcie pokoju smoki swobodnie żyją na księstwie.

Zbudowanie portalu, albo smokodrapu dodaje natychmiastowo pewną ilość smoków, czym mniej ich na księstwie tym więcej dostaniemy.

Działanie smoków

Smoki, same bardzo silne, zwiększają także siłę pozostałych jednostek. Wzrost siły da się obliczyć według wzoru:

x = a*d /(d+50)

gdzie:

  • x - wpływ siły smoka
  • a - siła armii bez wpływu smoka
  • d - liczba smoków

Jeżeli, na przykład, masz armię o łącznej sile ataku, bez smoków, równej 150000 i do tego 65 smoków, wpływ smoków wyniesie 150000*65/(65+50)=78260 (nie licząc ich własnej siły). Łączna siła wyniesie 234760. Oczywiście powyższych wyliczeń wcale nie musisz pamiętać, nie musisz też nic liczyć. Na ekranie "Szczegóły" zobaczysz łączną siłę armii i wszystkie modyfikujące ją wpływy. Jeżeli smoki są w domu, zwiększają siłę obrony, jeśli wyślesz je do ataku, dodają siły atakującym. W wypadku ataku grupowego wpływ smoków dotyczy jedynie Twojego wkładu w ten atak, nie zaś łącznej siły wszystkich państw.

Osobiste