Sabotaż konstrukcji machin

Z Dracopedia

Sabotaż konstrukcji machin - akcja złodziejska polegająca na zniszczeniu konstrukcji machin które znajdują się w zakładce Budowa i są odpowiedzialne za produkcję machin wojennych.

Rezultat akcji

Udany sabotaż zniszczy WZA/3 konstrukcji machin. Od IX ery nowej rachuby: limit zniszczonych konstrukcji to 40% powierzchni księstwa. Nie można podczas jednego przeliczenia wysłać na jedno księstwo więcej niż jednej akcji, która odniesie skutek.

Jak liczyć

[1] wyznaczyć max liczbę konstrukcji machin jakie można sabotować

 • Ważne! sabotażowi nie ulegają wyprodukowane machiny (tzw. taczki) tylko budynki wytwarzające owe machiny
 • dla przykładu weźmy księstwo o wielkości 50k akrów
 • max limit zależny od powierzchni ziemi wynosi zatem: 40% * 50k = 20k
 • jeśli zakładamy że na księstwie jest mniej konstrukcji niż wyznaczony limit (tu 20k) to do dalszych obliczeń należy podstawić tą mniejszą wartość zamiast limitu

[2] wyznaczyć do tego odpowiednie WZA

 • WZA/3 = 20k
 • WZA = 60k

[3] do WZA dodać zakładaną obronę złodziejską

 • załóżmy np: 80k obrony złodziejskiej na księstwie
 • a zatem końcowy koszt akcji sabotażu wyniesie:
 • 60k + 80k = 140k

Ostatecznie w wyniku tej akcji sabotowane zostanie:

 • 20k konstrukcji - jeśli księstwo posiadało ich więcej niż 20k
 • wszystkie konstrukcje - jeśli księstwo posiadało ich 20k lub mniej
Osobiste