Sabotaż budynku specjalnego

Z Dracopedia

Złodzieje mają również możliwość burzenia budynków specjalnych.

Spis treści

Rezultat akcji

Jest to akcja, która nie działa z zasadzki i nie posiada ograniczeń ilościowych. Każda udana niszczy wybrany budynek specjalny przeciwnika. WZA akcji musi być większe niż Koszt Budynku Specjalnego *36 (po uwzględnieniu powierzchni księstwa, bez wpływu architektury).

Jak liczyć

Załóżmy ze celem sabotażu jest Skrzyżowanie szlaków handlowych (SSH) na dżinie o powierzchni 100k. Kolejne kroki do wyliczenia akcji sabotażu (SBS) są następujące:

[1] wyznaczyć koszt rzeczywisty budynku specjalnego

 • w dziale Budynki specjalne po kliknięciu na wybrany budynek odczytujemy jego koszt podstawowy (dla SSH wynosi on 50k)
 • jednak wraz ze wzrostem powierzchni księstwa koszt rzeczywisty budynku specjalnego rośnie według wzoru:
 • cena = pc*(uz/900000)
  • pc - cena pierwotna
  • uz - powierzchnia
 • czyli po uwzględnieniu powierzchni 100k otrzymujemy:
 • cena = 50k*(100k/900k)
 • cena = 50k*0,11(1)
 • cena = 5 555,(5)

[2] obliczyć WZA akcji

 • WZA wyznacza sie mnożąc koszt rzeczywisty budynku przez odpowiedni współczynnik 36 .
 • WZA = 5 555,(5) * 36 = 200k

[3] dodać zakładaną obronę złodziejską

 • jeśli zakładamy na księstwie np. 150k obrony złodziejskiej to należy posłać akcje o sile nie mniejszej niż:
 • 200k + 150k = 350k

Uwaga:

 • w przypadku rasy Ludzi koszt WZA przy akcji burzenia budynków należy pomnożyć x2 a dopiero potem dodać obronę złodziejską
 • Wyczyszczenie księstwa i posłanie akcji Sabotażu wyliczonej na styk nie gwarantuje zburzenia Budynku Specjalnego. Założenia dotyczące sabotażu powinny również uwzględniać możliwość wzrostu wielkości księstwa podczas wojny. Zwłaszcza, gdy po przeliczeniu przeciwnik ma w puli do rozdania sporo ziemi - nigdy nie wiadomo jak ją rozdzieli. Czynnik ten należy uwzględnić także podczas pierwszego przeliczenia, gdy po wystawieniu księstwa za nadmiar kasy zwykle dokupuje się ziemię.

Kiedy i na kogo wysłać

Na księstwa przeciwnika w celu utrudnienia mu odbudowy.

Jak wysłać

(link do hasła panel złodziejski)

Osobiste