Reset

Z Dracopedia

Reset - jedna z opcji dostępnych jedynie w pierwszym dniu istnienia księstwa. Przywraca ona księstwo do stanu tuż po założeniu, bezpowrotnie niwelując wszystkie dokonane zmiany.


Reset NIE KASUJE księstwa. Jedynie przywraca je do stanu pierwotnego.


Reset jest dostępny w Stolicy oraz w menu Polityka, zakładce Polityka.

Restartu można używać wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze przeliczenie po założeniu księstwa sprawia, iż przycisk Reset znika i zrestartowanie nie jest dłużej dostępne. Zapamiętane zostaną jedynie ostatnie ustawienia, nie ma możliwości powrotu do stanu sprzed ostatniego resetu.

Osobiste