Regulamin gry

Z Dracopedia

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

 1. Ten regulamin określa zasady rozgrywki w grę online RedDragon. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityka przetwarzania i ochrony danych osobowoych znajdują się tutaj: http://www.reddragon.pl/regulamin.php
 2. Zasady tego regulaminu odnoszą się do wszystkich elementów gry RedDragon, w szczególności do samej gry, forum, dracopedii, czatu.
 3. Użytkownik akceptuje zasady tego regulaminu za każdym razem gdy korzysta z któregokolwiek spośród elementów gry, niezależne od tego czy logując się czy bez logowania się (jako gość).
 4. W przypadku zmian w niniejszym regulaminie, administracja gry jest w obowiązku poinformować o nich w osobnym ogłoszeniu pod rygorem nieważności tych zmian. Po ogłoszeniu dalsze korzystanie z serwisu przez użytkownika oznacza akceptację zmian w regulaminie.

II. Treści

 1. Zasady odnośnie treści tyczą się każdego miejsca i elementu, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać własne treści: czy będą to posty na forum, podpisy, avatary, nazwy księstw, koalicji, komentarze wojenne, notki czy jakiekolwiek inne treści widoczne dla innych graczy.
 2. Użytkownikom nie wolno wprowadzać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, materiałów, do których zastrzeżone prawa autorskie mają osoby trzecie, treści obraźliwych, propagujących przemoc czy nienawiść w jakiejkolwiek formie, w szczególności rasizm lub faszyzm, niezależnie od języka i formy użytych do przenoszenia treści.
 3. Użytkownikom nie wolno wprowadzać żadnych materiałów o treści pornograficznej.
 4. Obowiązkiem użytkowników jest dbałość by wprowadzane treści były zgodne z powszechnie przyjętą netykietą, kulturą osobistą oraz zasadami języka polskiego (ortografią i interpunkcją). Więcej szczegółowych na ten temat, znajduje się w `Poradniku użytkownika Forum`
 5. Niedozwolonym jest prowadzenie nie merytorycznych, personalnych sporów miedzy graczami, oraz wprowadzanie jakichkolwiek treści mających kogoś obrażać. Zabronione jest wyzywanie, lżenie, słowne poniżanie innych graczy oraz osób funkcyjnych w obrębie całej gry, używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe (nie tylko wulgaryzmów).
 6. Fora Pogawędki i Koalicyjne są używane według woli członków koalicji. Jednakże wszelkie zasady punktów 4., 3., a zwłaszcza 2., nadal obowiązują. Administratorzy nie kontrolują tych forum z urzędu, jednakże na prośbę użytkownika w przypadkach szczególnie drastycznych mają prawo reagować.
 7. Kategorycznie zabrania się wprowadzania ponownie na forum treści usuniętych przez Moderatorów, komentowania usuniętych postów czy w jakikolwiek inny sposób dyskutowania pracy i decyzji moderatorów oraz administratorów. Do rozwiązywania tego rodzaju problemów służą procedury odwoławcze.
 8. Poszczególne fora i działy mają swoje własne dodatkowe zestawy zasad uszczegóławiających ten regulamin, zazwyczaj stanowiące o dopuszczalnej tematyce postów forum i dodatkowych ograniczeniach. W przypadku działów na forum zewnętrznym znajdują się one w podpiętym topicu `Zasady`, na forum wewnętrznym w tekście pod linkiem `Zasady`.
 9. Wszędzie, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej grafiki (avatar, sygnatura, ikony księstw), występują ograniczenia wielkości, zarówno w bajtach jak i pikselach. Te parametry ograniczające opisane są osobno w właściwych miejscach i mogą ulegać zmianom bez powiadamiania użytkowników. Niedozwolone są jakiekolwiek próby obchodzenia tych ograniczeń.
 10. Niedozwolone są wszelkie formy nazw koalicji oraz księstw mające na celu utrudnianie gry innym, w szczególności: pozbawione sensu kombinacje znaków, nazwy księstw w koalicji myląco podobne do siebie, a także nazwy wulgarne, obsceniczne, mogące być uznanymi za obraźliwe oraz opierające się na skojarzeniach z sferą seksualną, niezależnie od użytego języka.
 11. Szczególną ochroną otaczani są nowi użytkownicy. Ataki na nich, wyzywanie, wyśmiewanie, wprowadzanie w błąd, oszukiwanie, zniechęcanie ich są surowo wzbronione.
 12. Zabronione jest umieszczane jakichkolwiek treści reklamowych, szczególnie linków do innych stron WWW. Zgody na taką treść może udzielić moderator właściwy dla danego działu czy forum.
 13. Surowo wzbronione jest podszywanie się pod administratorów, moderatorów i inne osoby pełniące funkcje w grze. Zabronione jest zastraszanie, powoływanie się na nich, na ich działania, informacje, etc.

III. Księstwa

 1. Księstwa będą rejestrowane i przypisywane do kont na reddragon.pl.
 2. Jednemu użytkownikowi wolno grać jednym księstwem. Z ograniczenia tego są wyłączone księstwa w wieku poniżej 6 dni, księstwa zamrożone, księstwa w koalicji Szkoła Gry oraz księstwa określone zasadami punktu IV.3.
 3. Przestrzeganie punktu 2. będzie sprawdzane zarówno automatycznie jak i przez administratorów. Na księstwa łamiące te zasady będą nakładane blokady zarówno automatycznie jak i przez administratorów.
 4. Automatyczne blokady znikają w momencie uregulowania statusu księstw: metodą abdykowania, zamrożenia, przesunięcia na konto właściwego użytkownika lub wykupienia opcji określonej w IV.3.
 5. Blokady nałożone przez administratorów będą zdejmowane w przypadku uregulowania statusu księstw. Ponieważ blokady takie oznaczają poważne złamanie zasad punktu III.2. opcje zdjęcia ich przez abdykowanie, mrożenie lub przesunięcie nie będą dostępne.
 6. W przypadku posiadania przez użytkownika więcej niż jednego księstwa obowiązkiem jego jest zarejestrowanie multiksięstw. Obowiązek rejestracji multiksięstw nie dotyczy księstw znajdujących się jednej koalicji, księstw w wieku poniżej 6 dni, księstw w koalicji Szkoła Gry ani księstw funkcyjnych administratorów.
 7. Zabronione jest logowanie się na księstwa inne niż własne multiksięstwa oraz księstwa pozostające z nimi we wspólnych koalicjach.

IV. Dodatkowe płatne opcje

 1. W grze dostępne są dodatkowe jednorazowe płatne opcje: opłacone księstwo, luksusy. Opłat tych w żadnym wypadku nie można uznać za opłaty abonamentowe czy okresowe.
 2. Dodatkowe płatne opcje w grze nie dają przewagi nad innymi graczami, księstwami, koalicjami.
 3. Opcja opłacone księstwo dokonuje nieodwracalnego ulepszenia księstwa pozwalającego na przekroczenie nim limitu gry jednym księstwem określonego w III.2.
 4. Luksusy: Szybki Start, Rekrutacja Generała, Zmiana Rasy pozwalają na dokonanie jednorazowej nieodwracalnej zmiany na księstwie zgodnej z zasadami danego luksusu.
 5. Formy płatności i kwoty są określone i realizowane w panelu Twoje Księstwa: http://www.reddragon.pl/gubs.php
 6. Dodatkowo użytkownikom dokonującym dobrowolnych donacji na rozwój gry przyznawane będą konta VIP. Konta VIP dają prestiżowe wyróżnienia użytkownika oraz drobne usprawnienia w interfejsie.

V. Gra

 1. Zabronione jest wykorzystywanie błędów w grze. Znalezione w grze błędy należy bezzwłocznie zgłaszać w dziale forum Bugi, zgodnie z jego zasadami.
 2. Zabronione jest wysyłanie akcji złodziejskich/magicznych/wojskowych tylko i wyłącznie w celu szkolenia generalicji.
 3. Zabroniony jest farming, czyli transfer ziemi nie wynikający z bezpośredniej, uczciwej walki pomiędzy koalicjami. W szczególności dotyczy to atakowania własnych księstw lub księstw wyłączonych z własnej koalicji, rozpoczynania walki z księstwami nieaktywnymi lub zablokowanymi. Za farming uznane być może atakowanie, przez 3 dni lub dłużej księstw które nie podjęły walki. Powyższa sytuacja nie dotyczy wojen 1 vs. 1 w których toczyła się już walka, ani multiwojen jeśli koalicja atakowana sama w niej walczyła.
 4. Nie dopuszcza się żadnych działań wojskowych/ złodziejskich/ magicznych przed rozpoczęciem działań wojennych mających na celu tzw. wyrównanie szans w szczególności tzw. „pożyczek” ziemi.
 5. Zabrania się przyjmowania do koalicji księstw, które w ciągu ostatnich 3 dni były w stanie wojny z dana koalicją, tj. były w składzie koalicji walczącej po przeciwnej stronie.
 6. Zabrania się wszelkich działań mających służyć jedynie utrudnianiu gry, psuciu zabawy czy działania na szkodę innych użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ducha zdrowej sportowej rywalizacji i zasad fair play.


VI. Koalicja Szkoła Gry

 1. Koalicja Szkoła Gry jest specjalną koalicją mającą na celu szkolenie oraz poprawę umiejętności użytkowników RedDragon.
 2. Do przystąpienia do Szkoły Gry użytkownicy powinni założyć nowe osobne księstwo, ponieważ po wyjściu z koalicji, księstwo zostanie automatycznie skasowane.
 3. Księstwa znajdujące się w koalicji Szkoła Gry są księstwami dodatkowymi, nie są liczone jako jedyne dozwolone księstwo bezpłatne.
 4. Forum Główne w Szkole Gry jest wyłącznie dla Nauczycieli, tylko oni mogą się wypowiadać na tym forum w ważnych sprawach. Forum Koalicyjne Pogawędki służy dla wszystkich i każdy może się na nim wypowiadać.

VII. Poddawanie wojen

 1. Aby poddanie wojny i transfer ziemi zostały automatycznie zatwierdzone, muszą być spełnione następujące warunki:
 • obustronnie wypowiedziana wojna, bez wypowiedzianych/otrzymanych wojen od koalicji trzecich
 • przewaga koalicji przyjmującej poddanie liczona w ziemi
 • wojna trwa dłużej niż jedno przeliczenie
 • w ostatnim przeliczeniu występowała aktywność wojskowa, magiczna lub złodziejska między koalicjami
 1. We wszelkich innych przypadkach należy, pod rygorem nie zatwierdzenia poddania, podać dodatkowe informacje wyjaśniające na forum deklaracji.
 2. Wojnę można poddać przez panel jeden raz - próby ponownego transferowania ziemi przez panel zostaną automatycznie odrzucone, a wszelkie inne próby transferowania ziemi będą traktowane jak farma.
 3. Zgłoszone poddanie wojny jest w całości realizowane w trakcie przeliczenia, nawet jeśli księstwa abdykują lub opuszczą koalicję.

VIII. Administratorzy i moderatorzy

 1. Administratorzy nie rozwiązują konfliktów w grze pomiędzy użytkownikami (księstwami, koalicjami), chyba, że nastąpiło naruszenie regulaminu.
 2. Administratorzy stoją na straży przestrzegania regulaminu i zasad gry, jeżeli to niezbędne nakładają kary.
 3. Administratorzy mają prawo logowania na każde księstwo. W ramach tego mają prawo wglądu we wszystkie informacje dostępne z danego księstwa (m. in. poczta, forum, wieści, historia logowań). Logowania Administratorów są uwidocznione w historii logowań księstwa.
 4. Administratorzy nie mają dostępu do haseł użytkowników.
 5. Administratorzy mają prawo blokowania dostępu do księstwa na krótki czas, o ile jest to wymagane w pełnieniu ich obowiązków.
 6. Administrator będący stroną konfliktu w przypadku złamania regulaminu jest odsuwany od rozpatrywania, oceniania i karania w danej sprawie i zastępowany przez administratora niezwiązanego ze sprawą.
 7. JuniorAdmini są uważani za administratorów we wszystkich kwestiach które nie zostały oznaczone inaczej. JuniorAdmini nie mają możliwości logowania się na księstwa ani dostępu do żadnych informacji na temat kont, księstw, koalicji, które nie są niezbędne do pełnienia ich obowiązków.
 8. Moderatorzy stoją na straży przestrzegania regulaminu na forach, jeżeli to niezbędne nakładają kary.
 9. Zabronione są wszelkie działania mające na celu utrudnianie pracy administratorom i moderatorom, próby wywierania nacisku, spamowanie ich wiadomościami, etc.
 10. Administratorzy i moderatorzy służą użytkownikom pomocą, zgodnie z osobnym opisem.

IX. Kary

 1. Niezależnie od tego, w którym z elementów gry RedDragon regulamin został złamany, kara może obejmować jeden, kilka lub wszystkie elementy gry, w szczególności dotyczy to kar +10% i knebli nakładanych na konta oraz kar na księstwa.
 2. Za działalności niezgodną z regulaminem przewiduje się poniższe sankcje (mogą występować łącznie):
 • Modyfikacja wiadomości, w której został złamany regulamin;
 • Usunięcie wiadomości lub tematu;
 • Upomnienie połączone (lub nie) z odnotowaniem tego faktu na liście upomnień;
 • Ostrzeżenie, w raz z odnotowaniem tego w poziomie ostrzeżeń użytkownika;
 • Czasowe zablokowanie możliwości wypowiadania się na forum;
 • Przeniesienie użytkownika do grupy 'Kompania karna' i związane z tym ograniczenia wprowadzania treści;
 • Kary na księstwa obejmujące blokady, obcinanie jednego lub wszystkich parametrów księstwa, mrożenie na określony czas, kasację;
 • Umieszczenie informacji o karze na Pręgierzu;
 • Stałe zablokowanie dostępu do jednego lub wszystkich elementów gry RedDragon;
 1. Administratorzy mogą odstąpić od nałożenia kary.
 2. Zabronione są wszelkie formy pomocy innym użytkownikom w obchodzeniu nałożonych kar.
 3. Poziom ostrzeżenia może być przez użytkownika odpracowany dla społeczności gry w sposób uzgodniony z Administracją.

X. Procedury odwoławcze

 1. Każdemu ukaranemu użytkownikowi, albo w inny sposób bezpośrednio związanemu z decyzją podjętą przez administratora/moderatora przysługuje prawo do odwołania się od nałożonej kary czy podjętej decyzji.
 2. W przypadku, gdy zależnością związana jest cała koalicja, prawo do odwoływania się ma jedynie reprezentant (zazwyczaj imperator), a nie każdy użytkownik z osobna.
 3. Procedura odwoławcza jest dwuetapowa, po wykorzystaniu obu etapów nie ma możliwości dalszego odwoływania się.
 4. W pierwszej kolejności odwołanie należy zgłosić administratorowi/moderatorowi nakładającemu karę, udzielając wszelkich możliwych dodatkowych wyjaśnień, które mogą wpłynąć na zmianę oceny lub kwalifikacji czynu.
 5. Od jego decyzji przysługuje jeszcze odwoływanie do jego przełożonego, odpowiednio głównego moderatora lub głównego administratora.
 6. Odwołania będą odwoływane najszybciej jak to będzie możliwe, administracja zastrzega sobie jednak na ich rozpatrzenie 14 dni.
Osobiste