Rasówka

Z Dracopedia

Potoczne określenie składu rasowego koalicji.

Patrz też: Poradnik przy tworzeniu składu rasowego koalicji.

Osobiste