Pustkowia

Z Dracopedia

Czym są pustkowia

Pustkowia są obszarem zniszczonym przez wojnę, właściwie spustoszonym terenem, wyróżnionym w zakładce Budowa/Budynki gospodarcze (Budowa (menu)). Nie mają wpływu na zaludnienie na akr. Mówiąc o pustkowiach używamy jednocześnie pojęcia Obszar kontrolowany.

Obszar kontrolowany

Obszar kontrolowany to powierzchnia Twojego księstwa, którą jesteś w stanie skutecznie kontrolować w warunkach wojennych. Często więc nie pokrywa się on z terytorium księstwa. Do czynników, które na niego wpływają należą:

  • Wielkość księstwa - im większe księstwo, tym ciężej je kontrolować, tak więc czynniki zmniejszające obszar kontrolowany będą działać silniej (obszar kontrolowany nie może być mniejszy niż 35 000 akrów, tyle zapewnia sama osoba władcy, dwór etc.)
  • Wielkość koalicji - Podobnie jak z wielkością księstwa, im większa tym trudniej o kontrolę.
  • Brakujące Budynki specjalne - ukazują brak skuteczności władcy i nieliniowo obniżają obszar kontrolowany.
  • Czarna Magia - we wszystkich postaciach utrudnia rozwój i działanie księstwa, a także nieliniowo wpływa na obniżenie obszaru kontrolowanego.
  • Niezabudowana ziemia - im więcej wolnych akrów tym mniejszy obszar kontrolowany
  • Liczba księstw w koalicji - im jest ich mniej, tym ośrodki władzy działają silniej i tym samym czynniki zwiększające obszar kontrolowany działają silniej
  • Wojsko - stacjonujące na obszarze danego państwa i pełniąc różnorodne funkcje, rozciąga zasięg władzy. Elita 2 (E2) wpływa znacząco na wzrost obszaru kontrolowanego, Elita 1 (E1) mniej, hoplici (Żołnierze) zaś minimalnie (u Olbrzymów wpływ wojska na obszar kontrolowany wynosi o 50% więcej niż u pozostałych ras).
  • Wieże obronne (patrz: Infrastruktura) - zapewniają dodatkową kontrolę nad księstwem i tym samym wpływają na zwiększenie obszaru kontrolowanego.

Usuwanie pustkowi

Jeśli chcesz usunąć pustkowia służy do tego przycisk Zagospodaruj. Koszt usunięcia pustkowi jest równy kosztowi zbudowania budynków, można go zmniejszyć o 1/3 odkrywając rekultywację (patrz: Nauka i Infrastruktura).

Osobiste