Punkty nauki

Z Dracopedia

Punkty Nauki - Jest to "Towar" wytwarzany przez naukowców, który jest zużywany na dokonywanie odkryć w Nauce.

Wytwarzanie i zastosowanie

Punkty nauki są wytwarzane przez naukowców. W pierwszej kolejności całość punktów naukowych przydzielana jest naukowcom. Kiedy zapewnione zostanie maksymalne odkrywanie w naukowcach, nadwyżka produkcji jest dzielona po równo między wszystkie zawody, które są zaznaczone jako odkrywane. Następnie wyliczana jest nadwyżka odkrycia ze wszystkich zawodów i jest ona dzielona, raz jeszcze, między te wszystkie zawody, które nie osiągnęły maksymalnej wydajności. Powyższe działanie powtarzane jest do czasu, aż wszystkie odkrywane zawody osiągną maksymalne odkrycie. Cały nadmiar punktów naukowych, który został po odkryciu zawodów, zostanie przeznaczony na odkrywanie w Nauce.

Limity

Każde księstwo posiada limit punktów naukowych mogących zostać wydanymi na odkrywanie technologii, który rośnie, wraz z odkrywaniem nowych poziomów wynalazczości. Dla ludzi limit PN jest zawsze 25% większy, a dla goblinów 20% mniejszy. (Czyli odpowiednio na 0 poziomie wynalazczości - Ludzie 25000, Gobliny 16000, reszta ras - 20000.)

[[1]]Edukacja

Osobiste