Przycinanie ziemi

Z Dracopedia

Przycinanie ziemi to oddawanie ziemi funkcyjnej koalicji w celu dopasowania się przed wojną rozmiarem do koalicji przeciwnika.

Oddawanie ziemi jest jednostronne (nie można w ten sposób otrzymać ziemi od koalicji funkcyjnej) i bezzwrotne (nie można później odzyskać oddanej ziemi).

Kiedy zmniejszyć rozmiar koalicji

Ziemię można oddać

  • gdy zostało to ustalone w warunkach wojny
  • gdy obie koalicje chcą walczyć zaczynając od określonej ilości ziemi
  • gdy przez przypadek przekroczyło się ustalony przed wojną limit ziemi
  • co najmniej na jedno przeliczenie przed startem wojny

Ze względu na to, że przycięcie następuje na przeliczeniu, zwykle przycina się ziemię co najmniej na jedno przeliczenie przed wojną.

Jak oddać ziemię

1. Wypowiadamy wojnę koalicji Przycinanie ziemi.

2. W komentarzu wojennym piszemy "przycinanie".

3. Po wypowiedzeniu wojny "poddajemy wojnę" i wpisujemy stosowną ilość akrów z księstw, które chcemy przyciąć.

4. W przypadku pomyłki przy wpisywaniu należy jak najszybciej zgłosić ten fakt Zyklonowi oraz Valdorowi i poprosić o cofnięcie przekazania ziemi. Należy przy tym pamiętać, że ziemię można oddawać codziennie tylko do godziny 20.00.

5. Przycięcie nastąpi na przeliczeniu.

Osobiste