Przenieś księstwo

Z Dracopedia

Księstwa można przenosić między kontami po przez panel Twoje_Księstwa. Księstwa z wiekiem do 9 dnia włącznie przenoszą się automatycznie miedzy kontami. Później wymagane jest zatwierdzenie przez Administratora.

Instrukcja(How to do)

  • Na stronie głównej po prawej stronie wybieramy opcję Twoje konto.
  • Wybieramy opcję Przegląd konta.
  • Wybieramy księstwo, które chcemy przenieść i na samym dole strony, gdzie mamy pole Pozostałe opcje wpisujemy nazwę konta na które chcemy przenieść nasze księstwo. Upewnijcie się czy nick (konto) danego gracza jest poprawne.
Osobiste