Poradnik naukowcy i nauka

Z Dracopedia

czas.gif

Ten artykuł wymaga aktualizacji!
Część informacji w nim nie nadąża za zmianami i ulepszeniami w grze.
Jeżeli możesz to pomóż w jego uzupełnieniu czy poprawieniu.

news.gif

Ten artykuł jest poradnikiem!
Poradnik nie musi być ściśle encyklopedyczny, może zawierać uproszczenia, przyjęte zwyczajowo rozwiązania, elementy punktu widzenia oraz stylu gry osoby lub osób go piszących.
Bo od kogo się uczyć jak nie od najlepszych dowódców RedDragona?


Spis treści

Naukowcy

Żeby zrozumieć specjalizację i przełomy trzeba najpierw zrozumieć jak działają naukowcy, ponieważ to oni mogą odkrywać poszczególne specjalizacje i dokonywać przełomów w nauce. Wbrew pozorom są to jednak uboczne skutki ich działalności, które jednak można maksymalnie wykorzystać ale najpierw muszą zajmować się oni swoją statutową działalnością czyli zwiększaniem wydajności zawodów.

Wydajność zawodów

Wzór na wydajność każdego zawodu wynosi (wartości podane w %):

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można utworzyć lub zapisywać w tymczasowym katalogu dla wzorów matematycznych): wydajność = (100-pn*9/10)*(1+br/100)*(1+pon/100*(1+pu/100))*(1+pis/100)*(1+czarp/100)*(1-czarn/100)


gdzie:

pn - procent nowicjuszy;
br - bonus rasowy dla danego zawodu;
pon - procent od naukowców (max 100);
pu - procent od uniwersytetów;
pis - procent od budynków infrastruktury;
czarp - wartość procentowa czaru pozytywnego (dla druidów i magów "fluidum magiczne" dla pozostałych zawodów "pracowitość");
czarn - wartość procentowa czaru negatywnego (dla druidów i magów "głupota" dla pozostałych zawodów "lunatykowanie";

jeśli podstawimy sobie wartości do ww. wzoru tj.

pn = 0
br = 0
pon = x
pu = 0%
pis = 0%
czarp = 0%
czarn = 0%

to wychodzi nam:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można utworzyć lub zapisywać w tymczasowym katalogu dla wzorów matematycznych): wydajność = (100-0*9/10)*(1+0/100)*(1+x/100*(1+0/100))*(1+0/100)*(1+0/100)*(1-0%/100) wydajność = (100)*(1)*(1+x/100*(1))*(1)*(1)*(1) wydajność = 100*(1+x/100)*(1) wydajność = 100+x


ponieważ są to wartości podane w % to wydajność wynosi = 100%+x%

Jeśli

x = 0

wtedy

Wydajność = 100%

Jeśli

x = 100 (maksymalna wartość)

to wtedy

Wydajność = 200%

Na uwagę zasługuje również ta część wzoru:

(1+pon/100*(1+pu/100))

gdzie:

pon - procent od naukowców (max 100)
pu - procent od uniwersytetów

Widać tutaj dokładnie, że bez odkryto w zawodzie nie działają uniwersytety i generał naukowiec.

Widać zatem, że naukowcy (i odkryto w zawodach) zwiększają produkcję każdego zawodu dwukrotnie (z uniwersytetami i generałami naukowcami odpowiednio więcej).

Punkty Naukowe (zwane potocznie PNami)

To one właśnie przyczyniają się do wzrostu wydajności zawodów i to za ich pomocą odkrywa się specjalizacje. Punkty nauki produkują naukowcy. W zakładce zatrudnienie jest taka kolumna jak Odkrywanie (% naukowców). W niej ustawia się % nauki jaki ma być przeznaczony na odkrywanie danego zawodu (nie mylić z odkrywaniem specjalizacji). Aby odpowiednio ustawić „odkryto” na samym początku gry ustawiamy je na 100% dla samych naukowców po to, żeby jak najszybciej osiągnęli oni swoja maksymalną produkcję PNów i aby mogli szybciej „podrasować” inne zawody. Po osiągnięciu 100% w naukowcach zostawiamy około 20% „odkryto” w naukowcach i wrzucamy 80% w inny zawód aż do osiągnięcia 100% odkryto we wszystkich interesujących nas zawodach.

Ile potrzeba Punktów Naukowych do osiągnięcia 100% odkryto w zawodzie?

Nie wiem dokładnie ile. Nie mam dostępu do kodu ale wydaje mi się że tyle, ile wynosi powierzchnia księstwa, czyli wzór powinien wynosić:

Ilość PNów na zawód = powierzchnia x 100%

Jeśli doliczymy do tego wpływ uniwersytetów i generałów naukowców to wzór powinien wyglądać mniej więcej tak:

Ilość PNów na zawód = powierzchnia x (100%+wpływ z uniwerków +wpływ z generałów naukowców)

Oczywiście to są tylko moje domysły ale ten wzór nie jest taki istotny. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie maksymalnego wpływu z nauki czyli „odkryto” w zawodach.

Z instrukcji dowiadujemy się, że co turę najpierw spada 10% odkryto z każdego zawodu a następnie wzrasta z wyprodukowanych przez nas PNów. Oczywiście tą nadwyżkę 10% musimy produkować do utrzymania „odkryto” na odpowiednim poziomie. Logicznym więc wydaje się robienie takiej ilości PNów na turę, aby te niedobory pokryć dla wszystkich zawodów. Potrzebujemy więc takiej ilości PNów na turę:

Powierzchnia * (100%+wpływ z uniwersytetów + wpływ z generałów naukowców) * 10% * liczba zawodów w których mamy ustawione odkryto.

Przykład:

Powierzchnia = 25.000 akrów
Wpływ z uniwersytetów = 50%
Wpływ z generała naukowca = 13%
Ilość zawodów w których mamy odkryto = 7

Liczymy:

25 000 * (100% + 50% + 13%) * 10% * 7
25 000 * 163% * 70%
25 000 * 1,63 * 0,7
25 000 * 1,141
28 525 (tyle PNów potrzebujemy na utrzymanie odkryto w zawodach na poziomie 163%)

Jak przydzielane są PNy do zawodów?

PNy przydzielane są w proporcji podanej w % w zakładce zatrudnienie w kolumnie (Odkrywanie (% naukowców)) Nawiązując do poprzedniego przykładu wychodzi nam, że dla utrzymania odkryto w 1 zawodzie potrzeba nam:

25 000 * 1,63 * 0,1 = 25 000 * 0,163 = 4025 PNów.

Przykład:

Produkcja PNów na turę 30 000
7 zawodów w których mamy odkryto
% odkryto ustawiony mniej więcej po równo tj: 2 zawody po 15% i 5 zawodów po 14%.
Na każdy zawód potrzeba tyle samo tj. 4 025 PNów

Teraz liczymy:

30 000 * 15% = 4 500 PNów a potrzeba nam tylko 4 025 PNów na utrzymanie odkryto więc nadwyżka (4 500 – 4 025 = 475) leci do odkrywania specjalizacji
30 000 * 14% = 4 200 PNów a potrzeba nam tylko 4 025 PNów na utrzymanie odkryto więc nadwyżka (4 200 – 4 025 = 175) leci do odkrywania specjalizacji

Tutaj należy zauważyć, że jeśli ustawimy sobie zbyt niski % odkryto w zawodzie to może zdarzyć się tak, że zabraknie nam PNów na utrzymywanie danego zawodu i jego wydajność spadnie. Pamiętajmy również, że najpierw przydzielane będą PNy aż do uzyskania maksymalnego odkryto a dopiero nadwyżka ląduje w odkrywaniu specjalizacji.

Nadwyżka PNów

Naukowcy mogą produkować PNy a ich nadwyżka zasilać będzie odkrywanie wynalazków a przy odpowiedniej jej ilości również będzie zwiększać szanse na dokonywanie przełomów (Zwrócić należy uwagę, że odkrywanie specjalizacji możliwe jest dopiero po przekroczeniu przez księstwo powierzchni 8 000 akrów). Wszystkie PNy, które są wyprodukowane w nadmiarze (na początku idą do utrzymania „odkryto”) przeznaczane są do wymyślania specjalizacji księstwa. Na samym początku limit punktów naukowych jakie możemy przeznaczyć na wymyślanie specjalizacji wynosi 20 000 PNów na turę. Można go zwiększyć poprzez rozwijanie specjalizacji odpowiedzialnej za naukę aż do limitu 150 000 PNów na turę. Oczywiście w jaki sposób będziecie chcieli rozwijać swoje księstwo to już zależy od waszych upodobań.

Przełom

Jeżeli produkcja PNów jest wyższa niż jej limit turowy, wtedy Twoi naukowcy przeznaczą nadprodukcje na własne projekty badawcze. Nadwyżka przepada w ten sposób, ale pojawia się szansa na przełom. W wyniku przełomu dostaje się kilkakrotną wartość limitu turowego odkrycia. Szansa na przełom zależy od nadprodukcji naukowców ponad limitem i wynosi od 1% (dla zerowej nadprodukcji) do 10% (dla produkcji dwa razy większej niż limit). Na przełom wpływa czar Szczęście oraz Pech (czyli przełomy mogą być 1,5x częściej, 1,65x z Empiryzmem). Należy przyjąć, że przełom pozwala statystycznie na przyspieszenie odkrywania o 4% do 40%, w zależności od szansy na przełom (czyli od nadprodukcji).

Autor poradnika: Marcin%20II

Dla niego wieczna chwała oraz wszelkie uwagi odnośnie zawartości poradnika.

Osobiste