Pomoc sojusznicza

Z Dracopedia

Czym jest pomoc sojusznicza?

Jest to forma udzielenia pomocy sojusznikom, z którymi łączą nas oficjalne sloty dyplomatyczne (Sojusz, Protektorat, Nota wojenna). Pomoc sojusznicza jest specyficznym rodzajem podjęcia aktywności wojennej - ataki wojskowe nie zabierają ziemi. Koalicja, której wypowiedzieliśmy pomoc sojuszniczą, może nas atakować dokładnie tak samo, ataki również nie zabierają ziemi.

Kiedy można wypowiedzieć?

Względem koalicji, które zaatakują koalicję z naszym sojuszem (lub deklarującą sojusz nam) limitu różnicy mocy, oraz różnicy gleby dla cel za mały/za duży, jest zwiększony o:
- +50%, jeżeli koalicja zadeklarowała nam sojusz jednostronnie
- +100%, jeżeli my zadeklarowaliśmy koalicji sojusz jednostronnie
- +200%, jeżeli sojusz jest obustronny

  • Gdy, ktoś zasadzi się lub wypowie wojnę koalicji pod naszym protektorem

- brak ograniczeń (oznacza to że także koalicja neutralna oraz pod parasolem mogą go bronić.)

  • Gdy, ktoś zasadzi się lub wypowie wojnę koalicji z naszą notą wojenną

- brak ograniczeń (oznacza to że także koalicja neutralna oraz pod parasolem mogą wysłać pomoc sojuszniczą.)

Osobiste