Polityka (menu)

Z Dracopedia

Spis treści

Menu: Polityka

RedDragon to gra towarzyska i drużynowa. Gra w zespole nadaje grze niepowtarzalną atmosferę. Grupa samodzielnych państw może stworzyć koalicję mającą wspólne cele i wspólną politykę. Koalicja może mieć maksymalnie 17 członków.

Jednego z nich wybiera się na Imperatora, który ma większe uprawnienia niż pozostałe państwa. Imperator wypowiada wojnę i zawiązuje sojusze, a także je unieważnia. Przyjmuje nowych członków do koalicji i usuwa z niej zbędnych graczy. Zajmuje się organizacją forum sojuszu i jego sprawnym funkcjonowaniem. Może wypowiedzieć maksymalnie pięć wojen i zawrzeć pięć sojuszy. Wolno mu napisać dziewięć orędzi skierowanych do imperatorów innych sojuszy (tzw. notek).

Imperator może wybrać 4 Głównodowodzących, którzy zyskują część uprawnień imperatora. Wybierając dobrego imperatora decydujecie o funkcjonowaniu sojuszu. Bycie imperatorem to ciężka praca. Obejmujący tę funkcję musi poświęcać grze więcej czasu i liczyć się z tym, że jego księstwo będzie częściej atakowane niż pozostałe. Imperator ma także szczególne uprawnienia w korespondencji - może wysłać wiadomość do wszystkich członków koalicji jednocześnie i usuwać wypowiedzi swoich członków z forum.

Zakładki w Menu: Polityka

Polityka

W tym menu można założyć koalicję lub poprosić o przyjęcie do istniejącej koalicji, można też zamrozić państwo lub abdykować. Tutaj także przyjmuje się pakty lub proponuje się je członkom koalicji.

Wojny

Tutaj sprawdzić można aktywność dyplomatyczną prowadzoną przez Waszą koalicję oraz działalność innych koalicji.

Wybory

Menu służące do wyboru Imperatora.

Koalicja

Tutaj można sprawdzić stan własnej lub innej wybranej koalicji.

Zakup

Dostęp do Targu surowców. Menu to umożliwia zakup potrzebnych surowców, niezbędnych do prawidłowego rozwoju księstwa. Po wybudowaniu budynku spcejalnego Skrzyżowanie szlaków handlowych podatek od zakupu spadnie do 15%. Podatek na targu można zmniejszyć poprzez wynalezienie odpowiednich nauk,takich jak:

Sprzedaj

Dostęp do Targu surowców (posiadanie budynku specjalnego Skrzyżowanie szlaków handlowych zapobiega traceniu połowy sprzedawanych dóbr). Menu to umożliwia sprzedawanie nadwyżek surowców posiadanych przez księstwo.

menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste