Polityka (Polityka)

Z Dracopedia

Jedna z zakładek w menu Polityka. Dostępne w niej opcje to: przystąpienie do koalicji, założenie koalicji, wystąpienie z koalicji, zamrożenie księstwa, abdykowanie księstwa, zrestartowanie księstwa, zawarcie paktów, podgląd własnych paktów.


Spis treści

Poprosić o przyjęcie do koalicji

Założyć nową koalicję

Aby założyć własną koalicję należy w wolne miejsce wpisać wymyśloną nazwę koalicji a następnie kliknąć na ikonkę korony zalozit.gif. Należy pamiętać, że nazwa koalicji musi być zgodna z Regulaminem. Jeżeli nazwa nie jest zajęta lub zarezerwowana, przechodzi się do ustalania brzmienia Konstytucji koalicji.

Większość punktów Konstytucji można określić tylko raz, dlatego należy dokładnie zapoznać się ze znaczeniem każdego punktu oraz przemyśleć treść dokumentu. Jeżeli zakłada się koalicję po raz pierwszy, nie powinno się ustalać konstytucyjnie koalicji nierozwiązywalnej. Nie ma obowiązku posiadania Konstytucji, żaden z punktów nie musi być zaznaczony.


Po ustanowieniu (lub nie) Konstytucji, powstanie nowa koalicja z osobą, która ją założyła, jako Imperatorem.


Nie można zawiązać koalicji w godzinach od 20.00 do 05.00!

(Gdy już założysz koalicję...)

Wystąpić z koalicji

Żeby wystąpić z koalicji należy wybrać zakładkę Polityka i kliknąć przycisk "Wystąpić z koalicji" vystup.gif

Wystąpienie z koalicji jest możliwe wówczas gdy nie zabrania tego konstytucja.

Zamrozić Księstwo

Abdykować Księstwo

Zrestartuj księstwo

W dniu założenia księstwa, jeśli uznasz, że zużyte tury mogłeś lepiej wykorzystać masz możliwość ponownego rozpoczęcia gry. Żeby tego dokonać należy kliknąć przycisk "Reset" reset.jpg znajdujący się w zakładce "Stolica" lub w zakładce "Polityka".

Zawarte pakty

Osobiste