Poczta (gra)

Z Dracopedia

Znajduje się w zakładce stolica. Umożliwia wysyłanie wiadomości do innych graczy. Dowództwo posiada możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich koalicjantów naraz.

Skrzynka pocztowa posiada pojemność 50 wiadomości. Ilość ta podlega powiększeniu do 250, gdy gracz posiada status VIP.

Adresata wybieramy wpisując nazwę jego księstwa w polu adresowym lub naciskając na symbol trąbki w zakładce koalicja. Kategoria:Zakładki

Osobiste