Płatnerze (zawód)

Z Dracopedia

Płatnerze - Produkują potrzebną wojsku Broń

Wydajność

Płatnerz o wydajności 100% wyprodukuje 1 sztukę broni na turę.

Więcej w artykule Broń

Bonusy Rasowe

  • Olbrzymy mają wydajność płatnerzy zwiększoną o 35%
  • Orkowie mają wydajność zwiększoną o 25%
  • Meduzymają wydajność płatnerzy zwiększoną o 15%
  • Krasnoludy mają wydajność płatnerzy zwiększoną o 10%
  • Elfy mają wydajność płatnerzy zwiększoną o 10%
  • Enty mają wydajność płatnerzy zmniejszoną o 20%
  • Plemiona Feniksa mają wydajność płatnerzy zmniejszoną o 30%

Warsztaty

Miejscem pracy płatnerzy są Zbrojownie, a cechami - Cechy płatnerzy, na księstwach z nową ekonomią Cech gwiazd.

Osobiste