Obrońca

Z Dracopedia

1. Obrońca (funkcja) - jedna z funkcji, jaką może pełnić księstwo w czasie wojny.

2. Obrońca (generał) - jeden z rodzajów generałów.

Osobiste