Noty

Z Dracopedia

(Przekierowano z Nota wojenna)

Noty-wystawiane przez Imperatora Koalicji w zakładce Polityka (Imperator). Widoczne są w zakładce Dyplomacja.

Spis treści

Podział not

Noty dyplomatyczne dzielimy na cztery rodzaje:

  • Nota dyplomatyczna
  • Protektorat
  • Sojusz
  • Nota wojenna

Nota dyplomatyczna

Limit - 10

Aktywność zyskuje - od razu

Jest to tylko informacja tekstowa i nie ma żadnego przełożenia na mechanikę. Używana jest np. do informowania o terminie wojny z daną koalicją.

Protektorat

Limit - można założyć tylko koalicji, z którą mieliśmy działania wojenne nie dalej niż 3 przeliczenia temu.

Aktywność zyskuje - po przeliczeniu

Jest to forma umowy, pomiędzy dwoma koalicjami, polegająca na wzajemnych zobowiązaniach do ochrony. Względem koalicji, które zaatakują koalicję z naszym protektoratem nie ma ograniczeń wymuszania pomocy sojuszniczej (parasol, neutralność) i nie ma dla niej limitu różnicy mocy, ani cel za mały/za duży. Po 8 przeliczeniach noty znikają automatycznie.

Dobrze widziane w świecie RedDragona jest szanowanie protektoratu wystawionego przez inną koalicję, jednak nie jest to nic zobowiązującego. Niemniej łamiąc protka trzeba się liczyć z konsekwencjami - np. pomocą sojuszniczą udzieloną zaatakowanej koalicji.

Sojusz

Limit - 5

Aktywność zyskuje - po czterech przeliczeniach

Względem koalicji, które zaatakują koalicję z naszym sojuszem (lub deklarującą sojusz nam) limitu różnicy mocy, oraz różnicy gleby dla cel za mały/za duży, jest zwiększony o:

  • 50%, jeżeli koalicja zadeklarowała nam sojusz jednostronnie
  • 100%, jeżeli my zadeklarowaliśmy koalicji sojusz jednostronnie
  • 200%, jeżeli sojusz jest obustronny

Nota wojenna

Limit - 1

Aktywność zyskuje - po przeliczeniu jeżeli jest wzajemna

Nie da się zadeklarować koalicji o różnicy mocy przekraczającej 10%. Można wypowiedzieć także w trakcie wojny (tylko w 1 na 1). Jeżeli obie strony ją wypowiedzą, wówczas zatwierdzi się i cała wojna będzie liczona przez system jako rankingowa. Oznacza to, że możemy też zdecydować się na zladderowanie wojny w innych sytuacjach, np. wojny podjętej po zasadzce, czy wojny będącej wynikiem wyjścia z multi do 1 na 1. Oczywiście jeżeli będą tego chciały obie koalicje. Po 2 przeliczeniach znika automatycznie jeżeli nie została wypowiedziana wojna. W przeciwnym wypadu trwa do końca wojny. Wcześniej by sygnalizować, że tu będzie wojna należy używać zwykłej Noty Dyplomatycznej. Jeśli noty wojenne są wzajemne powodują, że wojna jest rankingowa. Bez nich wojna będzie policzona w rankingu jako zero punktów.

Względem koalicji, które zaatakują naszego przeciwnika nie ma ograniczeń wymuszania `pomocy sojuszniczej` (parasol, neutralność). Nie ma dla niej limitu różnicy mocy, ani cel za mały/za duży.

Uwaga! Wystawianie Not Wojennych w kółko, aby zapewnić im trwanie dłuższe niż dwa dni(bez działań wojennych) jest nadużyciem mechaniki i jako takie może być karane przez administratorów.


Aby wystawić notkę wojenna wchodzimy w zakładkę imperator, następnie na górze zakładkę polityka. Na samym dole widnieje "Deklaracje Sojuszy i Not Dyplomatycznych (beta)", wpisujemy tam nazwę koalicji, której chcemy wystawić notę klikamy w łapkę. Pojawi się nowe okienko pokazujące moc i ziemie koalicji. Na samym dole znajdują się 2 opcje - nota dyplomatyczna i nota wojenna. Zaznaczamy Nota Wojenna i wpisujemy cokolwiek w treści poniżej, a następnie klikamy ponownie w łapkę poniżej.

Osobiste