Multiksięstwa

Z Dracopedia

Multiksięstwa - są to księstwa jednego gracza znajdujące się w różnych koalicjach, które należy zarejestrować w menu Opcje) zakładce Ustawienia. Dzięki zarejestrowaniu multiksięstwa Imperator może spokojnie szukać przeciwnika na wojnę, ponieważ ma wiedzę, gdzie jego gracze grają i z kim ma nie walczyć.

Uwaga!

Rejestrowanie multiksięstw jest obowiązkowe - za nie zarejestrowanie grożą kary nałożone przez Administratorów gry zgodnie z regulaminem. Rejestrowanie księstw znajdujących się w jednej koalicji nie jest obowiązkowe ale nadal jeśli ktoś prowadzi ich kilka to ma prawo tylko do jednego darmowego a pozostałe należy opłacić

Osobiste