Labirynt

Z Dracopedia

Spis treści

Czym jest Labirynt

W labiryncie możesz znaleźć dodatkowy bonus dla księstwa zarówno w trakcie wojny, jak i pokoju (simu). Z jego pomocą możesz poprawić stan swojego księstwa. Wejście do labiryntu i zabranie skarbu możliwe jest dopiero od 5 tury każdego dnia. Z labiryntu możesz wyciągnąć 2 razy każdy z poniższych bonusów (jeśli na księstwie stoi budynek specjalny Świątynia Bogactwa Autora):

 1. złoto,
 2. punkty doświadczenia (exp),
 3. punkty nauki,
 4. Budulec(ent - przyśpieszenie regeneracji budynku specjalnego),
 5. Smoki
 6. Machiny wojenne
 7. Ludzie
 8. Generała
 9. Zmiana zdolności generała

Co można w labiryncie

Dodatkowo możesz również poza ww. skarbami spróbować znaleźć generała lub zmienić zdolność. Poza wyborem skarbów, możesz dwukrotnie próbować znaleźć generała lub zmienić zdolność. Jeżeli masz wybudowany budynek specjalny Świątynia bogactwa Autora, ww. czynności możesz powtarzać dwukrotnie (możesz brać 2x skarb lub 4x szukać generała czy zmieniać zdolność). By wejść do labiryntu, musisz mieć generała. Im lepszego (na wyższym poziomie) generała wybierzesz, tym większa szansa na znalezienie skarbu, oraz większa złota, budulca lub doświadczenia. Wyspecjalizowanym generałem do wizyt w labiryncie jest generał o zdolności Badacz.

Ryzyko labiryntu

Obecnie brak powodzenia w pozyskaniu bonusu z labiryntu wiąże się ze znalezieniem robaków (od 8. dnia ery włącznie). Ich opis znajduje się w stolicy, a informacji od nich uzyskuje się od doradcy: entomologa. a. Istnieje 10 rodzajów możliwych, które mogą pojawić się podczas próby sięgnięcia po bonus. Dzielą się one na 4 rodzaje.

Rodzaj 1.

1. Glossina morpheo (negatywny) - powoduje zranienie generała na kilka dni

2. (do uzupełnienia).


Rodzaj 2.

3. Bogatek rubinowy (neutralny) - nie ma efektu na księstwo i generała.

4. Kwagga (negatywny) - powoduje, że obecni w księstwie bezrobotni uciekają z niego. Można go znaleźć jedynie przy nieudanej próbie znalezienia bonusu przy równoczesnej obecności na księstwie bezrobotnych obywateli.

5. Pluskwiak smrodliwy (negatywny) - obniża popularność danego księstwa od 7 do 10 punktów.

6. Ornitoptera temporis (pozytywny) - dodaje on 1-2 dodatkowe tury. Możliwy do znalezienia tylko jeśli księstwo w chwili próby wejścia do labiryntu księstwo nie ma maksymalnego limitu tur (tj. 49/61).


Rodzaj 3.

7. Bogatek szmaragdowy (neutralny) - analogicznie jak Bogatek rubinowy.

8. Odmiana wołeczka (negatywny) - niszczy część zapasów jedzenia.

9. Garrius Casparovus (pozytywny) - odkrywa liczbę punktów nauki równą liczba naukowców x 10 - 50.000 naukowców zapewnia 500.000 pkt nauki.

Rodzaj 4.

10. Zarazowiec/Plugawiec (negatywny) - część niezabudowanej powierzchni zamienia się w pustkowia.


11. (do uzupełnienia).


Na zwiększenie szans powodzenia ma poziom generała, a także zdolność Badacz. Im wartości te są wyższe, tym większe jest prawdopodobieństwo udanej wizyty oraz tym większe są nasze profity. Jako że śmierć generała to bolesne przeżycie dla każdego gracza, Administratorzy zablokowali możliwość śmierci generałów w labiryncie. Jednakże generał taki nadal może ulec zranieniu". W pierwszy i drugi dzień ery z labiryntu można brać tylko złoto, przy czym jego ilość będzie wtedy wynosić 1,000,000 - bez względu na inne czynniki. Od trzeciego dnia dostępne są wszystkie skarby.

Rodzaje Skarbów

 • vyb_a.gif Złoto - skrzynia wypełniona złotem - złoto. Jego ilość zależy od poziomu generała, obszaru państwa.W tym przypadku nie ma możliwości, aby generał zginął, bądź został raniony.


 • vyb_c.gif Generał - ikona leżącego, zranionego człowieka, który może zostać Twoim nowym generałem. Możesz zdobyć tylko jednego generała na raz.


 • vyb_e.gif Doświadczenie - złota księga, z krzyżem na środku na niebieskim tle. Może ona dodać doświadczenie generałowi będącemu w labiryncie. Dla poziomu 0 jest to jeden punkt doświadczenia, dla pozostałych poziomów jest to około 20% różnicy doświadczenia pomiędzy następnym poziomem a aktualnie posiadanym. Ilość zdobywanego doświadczenia obarczona jest dodatkowo rozrzutem ok. 20%.


 • vyb_g.gif Portal - pentagram ze świecami. Za jednym razem przez portal może się przedostać maksymalnie 5 smoków i czar Szczęście oraz poziom generała nie mają na to żadnego wpływu. Wpływ na ich ilość ma natomiast ilość posiadanych smoków. Maksymalna ilość smoków do wzięcia będzie się zmniejszać wraz z ilością posiadanych, począwszy od 150, by przy 240 ostatecznie osiągnąć 1.


 • vyb_h.gif Ołtarz przemiany - generał błyszczący w pentagramie. Daje możliwość zmiany zdolności generała. Generał używający ołtarza traci punkty doświadczenia (tylko jeśli transformacja się powiedzie) i otrzymuje nową, losową zdolność. Szansa, że wylosuje zdolność, którą już posiadał na tym poziomie doświadczenia, na którym aktualnie jest, jest 10 razy mniejsza niż innych. Przy stracie doświadczenia poziom generała nie zmienia się. Strata doświadczenia zależy od tego, która w kolejności jest to przemiana. I tak strata doświadczenia kształtuje się następująco 50%,40%,30%,20%,10% i 0% za szóstą zmianę i kolejne. Kiedy generał awansuje na następny poziom strata doświadczenia wraca do maksymalnej wartości. Generał, który osiągnął poziom powyżej 10, nie traci już tak łatwo doświadczenia i jego straty są 5 razy mniejsze, czyli 10%,8%,6%,4%,2%,0%.


 • vyb_i.gif Budulec - klikając na kupkę czerwonych cegieł otrzymujesz budulec. Jego ilość odpowiada 1/6 ilości kamieni, jakie byś znalazł w labiryncie.


 • vyb_s.gif Punkty Nauki (PN) - występują dwie wersje tego znaleziska - pokojowa i wojenna. W wersji pokojowej wyciągnięta ilość PN wynosi 2,5*limit_produkcji wynikający z odkrytego poziomu wynalazczości. Wariant wojenny nie ma szansy na zranienie generała, ale daje mniejszy zysk, uzależniony od produkcji naukowców. Najczęściej spotykana sytuacja na wojnie powoduje, że potencjalna ilość nauki z labiryntu będzie bardzo ograniczona. Dla zainteresowanych uzyskaniem większych, lecz przede wszystkim konkretnych wyników w nauce w trakcie wojny poleca się skorzystanie ze wzoru: ilość PN = (dochód całkowity naukowców - powierzchnia ziemi)*1,25. Należy pamiętać, że wariant wojenny nie może przekroczyć wielkości wariantu pokojowego.


 • vyb_k3.gif vyb_k.gif vyb_k11.gif Machiny Wojenne - Maszyny będą w ilości 40-60% powierzchni księstwa. U krasnoludów 1/3 tego. U plemion feniksa będzie rosła kula.


 • vyb_k6.gif Ludzie - ilość ludzi zależy od braku w zaludnieniu, jeżeli mamy 100% zaludnienia nic się nie dostanie.
Osobiste