Kupcy (zawód)

Z Dracopedia

Kupcy - jeden z najważniejszych zawodów, wytwarzają złoto.

Wydajność

Kupiec o wydajności 100% produkuje 100 sztuk złota na turę. Wydajność kupców zależy od ilości ziemi na jakiej operują. Najlepszym sposobem na zwiększenie tej powierzchni jest kupowanie ziemi oraz zawieranie paktów kupieckich które podwyższają obszar na którym operują kupcy o:
ilość_paktów(max 6)*średnia_powierzchnia_koalicji

Optymalna wydajność kupców zależy od kliku czynników(np. cen surowców)

Imperatorzy zazwyczaj zalecają utrzymywanie wydajności na poziomie 1200-1600%. Nie są to jednak wartości stałe.

Warsztaty

Warsztatami kupców są Targi (zwiększają maksymalną ilość kupców jaką możesz zatrudnić), a cechami - Sklepy (zwiększają wydajność).

Osobiste