Kula ognia

Z Dracopedia

Kula Ognia jest długo i starannie przygotowana tajemnymi znanymi tylko Plemionom Feniksa metodami - im dłużej i intensywniej - tym większe osiąga rozmiary. Potem trzeba tylko nadać jej właściwy kierunek i... szybko się usunąć z drogi. Kula uderzając w budynki, i burząc je, a nawet tylko tocząc się i płonąc, stopniowo traci rozmiar, aż w końcu jest zbyt mała i rozbija się w festonach ognia. Dlatego troską plemieńców jest zawsze jej rozmiar - te gigantyczne gotowe są zniszczyć czasem nawet połowę Budynków Specjalnych księstwa, w które trafią.

Choć nikt tego głośno nie przyzna, wielu zazdrości Plemionom Feniksa wiedzy potrzebnej do stworzenia Kuli Ognia, wielu chciałoby wykraść sekrety jej budowy. Niestety jak dotychczas nikomu nie udało się jej zbadać, bo albo toczy się gorejąc i należy być daleko, albo pozostał po niej już tylko wypalony szlak zgliszczy.

Plemiona Feniksa nie używają machin wojennych. W ich miejsce z pomocą `Feniksa` i alchemicznych wynalazków konstruują kulę ognia, która posłana na przeciwnika toczy się przez jego księstwo: niszczy budynki specjalne, czasem odbija się od nich, aż rozpadnie się do reszty.

Spis treści

Produkcja i utrzymanie

  • Kula konstruowana jest w warsztatach konstrukcji maszyn, działają one z nieznacznie zmodyfikowanym wzorem manufaktur. Do 6 tury kula ognia najpierw kurczy się o 8% swojego rozmiaru, a następnie do jej rozmiaru dodawana jest produkcja konstrukcji. Powyżej 6 tury kula ognia nie ulega zmniejszaniu się.
  • Ani E0, ani E1 nie wpływają na utrzymanie,
  • Rozpada się podczas ataku, po użyciu trzeba rozpocząć budowę od zera.
  • Gdy wyburzane są konstrukcje machin bojowych, kula ognia rozpada się proporcjonalnie do ilości wyburzonych konstrukcji!

Atak

Kula daje atak równy swojemu rozmiarowi. Dołącza się ją do ataku normalnie. Atak musi być skuteczny by zadziałała.

W zależności od rozmiaru kuli i kosztu wylosowanego budynku specjalnego, kula może go zniszczyć, odbić się od niego lub rozpaść się. Dopóki się nie rozpadnie, toczy się przez kolejne budynki specjalne. Efekt jej zniszczeń jest dość losowy, czasem może zbić tylko jeden budynek, czasem nawet kilkanaście.

  • Ani E0, anie E1 nie są niezbędne do ataku.
  • Kula ognia nie niszczy zabudowy.
  • Na kulę nie mają wpływu wieże.

Kula ognia, maszyny wojenne i wybrańcy. Limit zniszczeń na księstwie wynosi 6, co w przeliczeniu na maszyny wynosi 6 budynków specjalnych i 24% infrastruktury. Kula ognia zabiera zawsze limit 5. W przypadku częściowo wykorzystanego limitu jej wielkość jest redukowana proporcjonalnie do pozostałego limitu (np.: dla pozostałego limitu 3 kula ognia redukowana jest do 60% swojej wielkości). Kolejność w razie wystąpienia w jednym ataku: 1. Kula ognia – najpierw toczy się przez wszystko, zabiera 5 limitu. 2. Maszyny – ostrzeliwują w czasie bitwy, redukowane przez wykorzystany przez kulę limit (redukowany jest maksymalny limit, a nie potrzebna ilość, oznacza to, że na wykorzystanie pozostałego limitu 1 (1 BS i 4% infrastruktury) potrzeba nadal 2,5x powierzchnia księstwa ilości maszyn. 3. Wybrańcy – wybuchają na koniec, redukowani przez wykorzystany wcześniej limit.

Magia i obrona a kula

Kula Ognia nie jest niszczona przez Chochliki, Oddechy Smoka ani Huragany Ognia.

Podczas obrony kula ognia nie ponosi strat.

Wzory i linki

Kulator - symulator strat zadawanych przez kulę.

Osobiste