Konstytucja

Z Dracopedia

Konstytucja Koalicji, podobnie jak każda inna konstytucja, reguluje i ustanawia wewnętrzną oraz zewnętrzną politykę koalicji. Posiadanie jej nie jest obowiązkowe, jednak raz ustalona obowiązuje przez cały okres trwania koalicji.

Spis treści

Czym jest?

RedDragon to gra typowo drużynowa. Sprawdza się tutaj powiedzenie, iż w kupie siła. W koalicji nie tylko jesteście silniejsi, ale gra w kilka lub kilkanaście osób przynosi więcej rozrywki i przyjemności. Sporo koalicji tworzą gracze znający się na co dzień, ale nie jest to regułą.

Dobra koordynacja graczy to podstawa właściwego funkcjonowania koalicji. Dlatego komunikujcie się między sobą jak najwięcej. W dobrych koalicjach wszyscy trzymają się strategii, którą wspólnie ustalili, a także Konstytucji Koalicji. To znaczy, że poszczególne państwa muszą zachowywać dyscyplinę i koordynować swoje działania z pozostałymi członkami koalicji.

Konstytucja ustanowiona przez Imperatora jest zbiorem zasad, którymi kieruje się koalicja. Zarówno wytycza działania koalicjantów, jak i informuje inne koalicje o prowadzonej polityce.


Uwaga! Konstytucja obowiązuje nie tylko na piśmie! Raz wybrana zasada jest również wprowadzana praktycznie, czyli np. jeżeli w konstytucji znajdzie się punkt "Księstwa nie mogą samowolnie opuścić koalicji" to każde księstwo po wstąpieniu do koalicji z taką konstytucją nie będzie mogło z niej samodzielnie wystąpić.

Każdy gracz świadomie i dobrowolnie wybiera, czy chce wstąpić do koalicji. Dobrowolnie i świadomie akceptuje też konstytucję koalicji. Oznacza to, że jeżeli w środku ery nagle okaże się, że gracz chce opuścić koalicję, a jest ona nierozwiązywalna, to wystąpienie księstwa z koalicji jest niemożliwe.

Ustalanie brzmienia konstytucji

Po kliknięciu na ikonę „Założyć własną koalicję” Imperator zobaczy poniższe okno.

konstytucja.jpg

Zaznaczając białe kwadraciki wybiera się punkty, które mają zostać zapisane w dokumencie.

Działanie

Do osiągnięcia wieku księstwa równego 8 obowiązuje jedynie punkt o haśle koalicyjnym. Ponadto dla koalicji jednoksięstwowych konstytucja nie działa wcale. Poszczególne założenia tego dokumentu ustala imperator w momencie zakładania koalicji, zaznaczając odpowiednie punkty.

  • Koalicja używa hasła koalicyjnego – automatycznie każde księstwo zgadza się na używanie hasła koalicyjnego. Jeśli wybierzemy tę opcję, dajemy dowództwu możliwość wchodzenia na księstwa w koalicji bez znajomości poufnych haseł. W wielu sytuacjach bardzo ułatwia to życie imperatorowi, kiedy musi się logować na wszystkie księstwa.


Trzy kolejne opcje, jeżeli są zaznaczone razem, czynią koalicję nierozwiązywalną. Może to być wartościową wskazówką przy wybieraniu przeciwnika na wojnę.

  • Księstwa nie mogą samowolnie opuścić koalicji – jeżeli księstwa chcą opuścić koalicję, mogą to zrobić tylko przez abdykację lub zostać wyrzucone przez imperatora. Znika opcja „wystąpić z koalicji”.
  • Księstwa nie mogą być samowolnie abdykowane – będąc członkiem koalicji nie można abdykować. Aby to zrobić trzeba najpierw opuścić koalicję.
  • Imperator nie może wyrzucać z koalicji – księstwa przyjęte do tej koalicji mają pewność, że nie zostaną wyrzucone przez imperatora.


  • Imperator może zamrozić całą koalicję – władza imperatora sięga tak daleko, że w razie potrzeby może samodzielnie zamrozić całą koalicję. Nie posiadający tej opcji imperator może jedynie zwrócić się z prośbą do administratorów o zamrożenie koalicji na czas tzw. „dni admińskich”.

Dwie kolejne opcje mogą być zaznaczone jedynie w nierozwiązywalnej koalicji.

  • Koalicja nie robi zasadzek – możliwe jest wypowiedzenie wojny, ale nie zasadzki (oczywiście owa koalicja może dostać zasadzki od innych). Taka grupa zostanie oznaczona symbolem: l_noambush.jpg
  • Koalicja nie będzie budować PSO – koalicja deklaruje, że nie zacznie budowy Pałacu Sądu Ostatecznego. Taka grupa zostanie oznaczona symbolem: l_nopso.jpg


Księstwo proszące imperatora o przyjęcie zostanie poinformowane o treści Konstytucji danej koalicji. Wstąpienie do koalicji jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej. Tekst dokumentu członkowie koalicji mogą zobaczyć w menu Polityka – Koalicja (ikona karty papieru z pieczęcią). Jako dokument oficjalny i ogólnodostępny, Konstytucję Koalicji może przeczytać każdy szukający informacji o danej koalicji.

Nierozwiązywalność

Zmiana konstytucji

Konstytucję można zmienić likwidując starą koalicję i zakładając nową lub przeprowadzając w menu Polityka, zakładce Wybory głosowanie nad zmianą Konstytucji.

W danej chwili możliwe jest głosowanie jedynie nad zmianą punktu o haśle koalicyjnym. Każdy członek koalicji ma prawo inicjować głosowanie, które trwa 48 godzin. W każdej chwili można też przerwać głosowanie nad Konstytucją lub referendum zastępując je głosowaniem nad zmianą Imperatora. Ma to na celu uniemożliwienie Imperatorowi blokowania odwołania przez tworzenie fałszywego referendum.

W przypadku głosowania nad Konstytucją niezbędna jest jednomyślność, jedno liberum veto niweczy zmianę Konstytucji. Aby oddać głos każdy musi podać hasło swojego konta na forum.

Osobiste