Koniec ery

Z Dracopedia

Każda era w RedDragonie kończy się, gdy jedna z koalicji wybuduje Pałac Sądu Ostatecznego. Koalicja taka nie zostaje automatycznie zwycięzcą ery, lecz otrzymuje pokaźną liczbę punktów ladderowych. W przypadku gdy kilka koalicji postawi PSO tego samego dnia, wszystkie otrzymują swoje punkty. Zwycięzcą ery zostaje ta koalicja, która posiada największą ilość punktów ladderowych, niezależnie od tego, czy to ona postawiła PSO.

Od tej chwili wstrzymane zostają przeliczenia. Nie dochodzą nowe tury, nie można posłać ataków ani zostać zaatakowanym. Zdarza się, że serwer chodzi testowo jeszcze przez kilka przeliczeń, ale era oficjalnie jest już zakończona.


Po zakończeniu ery trwa Przerwa międzyerowa, po której następuje początek ery.

Osobiste