Klikacz

Z Dracopedia

Potocznie gracz nie pełniacy funkcji GD lub imperatora.

Osobiste