Kategoria:Zawody

Z Dracopedia

Wersja Mithrandir1982 (dyskusja | wkład) z dnia 13:23, 27 kwi 2015
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Spis treści

Zatrudnienie

Zatrudnienie to podstawa istnienia państwa (księstwa). Na tym ekranie przydzielasz bezrobotnych obywateli swojego państwa do poszczególnych profesji. W każdej profesji możesz zatrudnić tylko tylu rzemieślników, ilu pomieszczą warsztaty (patrz: Infrastruktura). Podstawowa pojemność warsztatów to 100 rzemieślników na 1, warsztaty kupców i naukowców mają inną pojemność, zależną od paktów, lub nauki. Profesji jest dziewięć.

Przy każdej profesji znajdują się (wszystkie dane liczbowe na ekranie są zaokrąglone w dół):

  • ikona profesji
  • nazwa profesji
  • liczba zatrudnionych rzemieślników

Zatrudnianie ludzi

W górnej części pokazana jest maksymalna ilość rzemieślników, jaką możesz zatrudnić (według ilości posiadanych warsztatów). Na dole wypisana jest faktyczna liczba rzemieślników. Faktyczną liczbę rzemieślników możesz zmienić. Jeżeli wpiszesz większą liczbę rzemieślników niż pomieszczą warsztaty, po naciśnięciu przycisku „Zrób” (na dole ekranu, przycisk z kciukiem do góry) zostanie zatrudnionych tylko tylu rzemieślników, dla ilu starczy miejsca w warsztatach. Reszta zamieni się w bezrobotnych.

  • Przyciski + i - służące do zmiany liczby rzemieślników
  • Produkcja (jeden).

Produkcja ludzi w zawodach

  • Produkcja (jeden) to produkcja pojedynczego rzemieślnika. Produkcja zależy od ilości nowicjuszy, premii z edukacji, generała naukowca oraz liczby.
  • Dochód całkowity. W tym polu wypisana jest produkcja rzemieślników na turę (a raczej ilość, którą wyprodukują w następnej turze). U chłopów, kamieniarzy i druidów za znakiem + ukazany jest także aktualny stan produkcji manufaktur danej profesji (o manufakturach w: Infrastruktura). Przy produkcji murarzy przedstawiona jest ilość kamienia jaka zostanie zużyta na wyprodukowanie przedstawionej ilości budulca.
  • Procent nowicjuszy. To pole określa procent nowicjuszy w profesji. Nowicjusze to bezrobotni dopiero co zatrudnieni w zawodzie. Maja tylko 10% normalnej wydajności. Co turę część nowicjuszy przeszkala się w wykwalifikowanych pracowników. Szybkość szkolenie zależy od ilości szkół i poziomu generała profesora.

Menu profesje

Górna lista menu Profesje nie ma żadnych przycisków, posiada za to trzy pola - jedno do wpisywania danych i dwa informacyjne. Pola te ułatwią Ci orientację w profesjach i ułatwią zarządzanie nimi.

  • Zmieniaj o - tutaj wpisz, o ile ma wzrosnąć (lub zmaleć) liczba po wciśnięciu jednego z przycisków +/- na stronie.
  • Liczba bezrobotnych - ilość ludzi, których możesz zatrudnić w profesjach. Bezrobotnych zmieniasz także w wojsko lub złodziei. Dlatego nie zapomnij przeznaczyć części bezrobotnych do wojska, jeżeli chcesz w danej turze wzmacniać armię.

Na dole ekranu znajduje się pole do wpisywania wysokości płac i przycisk Zrób. Ilekroć zmienisz wartości zawarte w jakimś polu, musisz dokonać potwierdzenia przyciskiem Zrób, by zmiany zapisano na serwerze. Pole "pensje" określa, ile złota dostanie jeden rzemieślnik w ciągu tury. Im większe pensje ustalisz, tym więcej rzemieślnicy będą Cię kosztować. Z drugiej strony rośnie Twoja popularność wśród ludu. Płace decydują także o wysokości żołdu (o nim w: Wojsko). Minimalna płaca wynosi 0, maksymalna 50 sztuk złota. By w pełni uszczęśliwić poddanych, czyli mieć popularność równą 100, z początku trzeba mieć płace w wysokości 50. Później, dzięki budynkowi specjalnemu Zajazd u Czerwonego Smoka można obniżyć pensje do 42, nie ryzykując spadku popularności. Zmiany płac rzemieślników wpływają też na armię. Zysk oznacza ile zarobimy bądź stracimy w złocie w czasie jednej tury (surowce nie są doliczane). Złodzieje nie pobierają żadnych płac.

Przegląd Profesji

Zawody podstawowe

Alchemicy

Produkują złoto. Jeśli nie masz dość złota na płace i żołd, spadnie Twoja popularność i ludzie odejdą z Twojego państwa. Złoto służy także do płacenia za zakupy na Targu. Liczba i wydajność alchemików wpływa również na wartość skarbu, który możesz znaleźć, jeśli wybudujesz budynek specjalny Kopalnia złota.

Miejscem pracy alchemika jest Laboratorium alchemiczne, a cechami Cech słońca.

Chłopi

Produkują jedzenie niezbędne Twoim poddanym. Każdy poddany i każda jednostka wojskowa zjadają porcję na turę. Wyjątkiem są jednostki wojskowe Ożywieńców, które nie jedzą. Kiedy poddani głodują, masowo uciekają z państwa. Niedostatek jedzenia ma duży wpływ na Twoją popularność. Jedzenie można magazynować lub handlować nim na Targu.

Miejscem pracy chłopów jest Gospodarstwo, a cechami Cech słońca.

Druidzi

są jedną z dwóch profesji magicznych. Ich zadaniem jest kumulacja many, która umożliwia rzucanie czarów. Druid z wydajnością 100% wyprodukuje jedną jednostkę many. Many nie można magazynować - całość zostanie sprzedana przy przejściu do kolejnej tury (Nie dotyczy Elfów). Maną można handlować na Targu.

Miejscem pracy druidów są Lasy Druidów, a cechami Cech ziemi.

Kamieniarze

Produkują kamienie niezbędne murarzom. W późniejszych fazach gry mogą one także służyć do handlowania na Targu. Kamienie można magazynować.

Miejscem pracy Kamieniarzy są Zakłady Kamieniarskie, a cechami Cech ziemi.

Murarze

wytwarzają budulec używany do budowy budynków gospodarczych i budynków specjalnych. Do budowy murarze potrzebują kamienia (nie dotyczy Elfów). Budulec można gromadzić, nie można nim jednak handlować, nie da się go ukraść, ani w jakikolwiek sposób zniszczyć wojskiem, magią lub złodziejami.

Miejscem pracy murarzy są Warsztaty murarskie, cechami Cech gwiazd.

Płatnerze

zajmują się produkcją broni. Potrzebna jest ona do tworzenia Twojej armii. Broń można magazynować i nią handlować.

Miejscem pracy płatnerzy są Zbrojownie, a cechami Cech gwiazd.


Zawody specjalistyczne

Kupcy

tak jak alchemicy produkują bardzo potrzebne Ci złoto. Przeszkolony Kupiec produkuje 1000 sztuk złota, wartość ta może być zwiększona przez edukację oraz generała naukowca.

Naukowcy

Naukowcy to bardzo ważna profesja. Chociaż sami nic nie produkują, ich siła leży w tym, że potrafią swoją działalnością zwiększać wydajność poszczególnych profesji, zwiększając wartość edukacji. Maksymalnie mogą powiększyć wydajność o 15%. W pierwszej kolejności całość punktów naukowych przydzielana jest na edukację. Po uzyskaniu maksymalnej wartości cały nadmiar punktów naukowych, zostanie przeznaczony na odkrywanie w. Od czasu do czasu możesz również uzyskać przełomem, który jednorazowo wspomoże wynalazczość w Twoim państwie.

Nowicjusze

Czyli niewyszkoleni ludzie w zawodach. Wydajność nowicjusza wynosi 0% wydajności wyszkolonego rzemieślnika. Szkolenie pracowników trwa 2 tury po których zostają pełnowartościowymi pracownikami. Jeżeli wybudowałeś szkoły (więcej o nich w: Infrastruktura) lub masz generała profesora, Zwiększa się wydajność nowicjuszy, jednak szybkość szkolenia nie ulega skróceniu.

Strony w kategorii „Zawody”

Poniżej wyświetlono 10 stron spośród wszystkich 10 stron tej kategorii.

A

C

D

K

M

N

P

Z

Osobiste